Din åtkomst till WAGO

Är du inte registrerad än?

Registrera dig nu!

Topic
Cloud Connectivity-Advantageously Use the Internet’s Central Infrastructures

digitalisierung_grafik_smart-factory_cloud-connectivity_2000x2000.jpg

Logistik och säkerhet

Lastbilarnas och fartygens positioner kan spåras via molnet för att ekonomiskt samordna kapacitet, rutter och deadlines. Dessutom är permanent länkad kommunikation fördelaktig vid övervakning av speciella förhållanden för frakt, t ex kontinuerliga kalla kedjor.

Här är det viktigt att traditionella säkerhetsåtgärder, som brandväggar, lösenordsskydd och individuella användarrättigheter, skyddar data inom platser från obehörig åtkomst. WAGOs PFC100- och PFC200-controllers krypterar data via inbyggda SSL/TLS 1.2 säkerhetsprotokoll och skickar även säkert data till molnet via en VPN-tunnel.

Utvärdera data från molnet

Tekniker kan använda molnet för att inspektera utrustning och system, oavsett plats, och därigenom garantera optimal tillgänglighet och minimera tomgång genom kontinuerlig övervakning.

Data från ett företags enskilda platser samlas in och utvärderas i molnet. Tillgång till nuvarande och historiska data är lösenordsskyddat och oberoende av plats. Detta möjliggör jämförelse av viktiga nyckelvärden, exempelvis energidata och utnyttjande av utrustning och avledning av avgörande optimeringsåtgärder.

På fabriken

Hantering av känsliga data, som är relevanta för processer, kräver särskild uppmärksamhet. Kritiska processdata, som beskrivningar av specifika sekvenser och detaljerade utvärderingar för bearbetningssteg, bör förbli inom produktionsanläggningarna och endast vara synliga där.

Digitalisering med WAGO:
Vi svarar gärna på dina frågor.

Ytterligare serviceerbjudanden: