Din åtkomst till WAGO

Är du inte registrerad än?

Registrera dig nu!

Topic
Cloud Connectivity-Advantageously Use the Internet’s Central Infrastructures

digitalisierung_grafik_smart-factory_cloud-connectivity_2000x2000.jpg

Logistik och säkerhet

Lastbilarnas och fartygens positioner kan spåras via molnet för att ekonomiskt samordna kapacitet, rutter och deadlines. Dessutom är permanent länkad kommunikation fördelaktig vid övervakning av speciella förhållanden för frakt, t ex kontinuerliga kalla kedjor.

Här är det viktigt att traditionella säkerhetsåtgärder, som brandväggar, lösenordsskydd och individuella användarrättigheter, skyddar data inom platser från obehörig åtkomst. WAGOs PFC100- och PFC200-controllers krypterar data via inbyggda SSL/TLS 1.2 säkerhetsprotokoll och skickar även säkert data till molnet via en VPN-tunnel.

Utvärdera data från molnet

Tekniker kan använda molnet för att inspektera utrustning och system, oavsett plats, och därigenom garantera optimal tillgänglighet och minimera tomgång genom kontinuerlig övervakning.

Data från ett företags enskilda platser samlas in och utvärderas i molnet. Tillgång till nuvarande och historiska data är lösenordsskyddat och oberoende av plats. Detta möjliggör jämförelse av viktiga nyckelvärden, exempelvis energidata och utnyttjande av utrustning och avledning av avgörande optimeringsåtgärder.

På fabriken

Hantering av känsliga data, som är relevanta för processer, kräver särskild uppmärksamhet. Kritiska processdata, som beskrivningar av specifika sekvenser och detaljerade utvärderingar för bearbetningssteg, bör förbli inom produktionsanläggningarna och endast vara synliga där.

Digitalisering med WAGO:
Vi svarar gärna på dina frågor.

Ytterligare serviceerbjudanden:

Logga in för att spara din bevakningslista.
Logga in för att spara din bevakningslista.

Är du säker?

Snabb inmatning

Ange ett exakt artikelnummer (t ex 2002-1201) och bekräfta din inmatning med knappen“Enter”. Använd knappen “Tab” för att navigera mellan kolumnerna.
Orderantal: Max. {0}
PU (SPU): st
Vänta ...
Ändra land

Du lämnar det aktuella valda landets hemsida och kommer att loggas ut. Ditt användarkonto gäller endast för ett land. Det nyvalda landets hemsida har andra kontakter och kan ha olika innehåll och funktioner.

orderlista med csv-import

Importera din orderlistfil i följande format:
  • Endast CSV-filer
  • [article number] separator [set]
  • En artikel per rad

Lägg till från din orderlista

Kopiera din orderlista till textrutan i följande format:
  • [article number] separator [quantity]
  • En artikel per rad

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.