På den här sidan:

Kundapplikation
Från design till färdig produkt

Inom framtida industrier kommer ordering och produktionsprocesser att bli alltmer digitaliserade och automatiserade. Målet: Samstämmighet och datatransparens längs hela mervärdekedjan för att minska kostnaderna och spara tid samtidigt som man undviker onödiga extrakostnader. För att stödja denna horisontella integration erbjuder WAGO smartDATA Engineering, en lösning som stöder användare från planering och design, till engineering, till testning och idrifttagning.

Fördelarna med smartDATA Engineering:

 • Individuella lösningar och produkter
 • End-to-end datalagring
 • Förebygger systemstopp
 • Skär ner på extrakostnader

En konkurrensfördel med smartDATA Engineering

I åldern Industry 4.0, ökar komplexiteten och anpassningen av produkter och behovet av specialistkunskap samtidigt som kostnadstryck, så företagen finner sina kvalitet och prisprioriteter i konflikter. Förutom kompetensen hos anställda och egenskaperna hos produkter eller tjänster, bestäms företagets förmåga att konkurrera i slutändan av effektiviteten och effektiviteten i sina produktionsprocesser. För att stödja sina kunder på vägen mot ökad effektivitet erbjuder WAGO smartDATA Engineering, med en mängd data och tjänster som är inriktade på anpassade produkter och lösningar. Detta möjliggör konsekvent datalagring och förhindrar systemfel i olika anläggningar, vilket kan leda till flera iterationer och betydande extrakostnader.

En sömlös lösning

Detta tillvägagångssätt börjar redan i planerings- och designstadiet för elektroteknik: Om expertdesignern behöver importera data med olika designverktyg för att kunna integrera kundprojektdata, såsom kretsscheman eller komponentlistor, kan WAGO stödja detta med smartDESIGNER-verktyget. Programmet har interface till olika CAE-verktyg som EPLAN och WSCAD, vilket möjliggör enkel införlivande av befintliga elektrotekniska designstatusar. Dessutom kan programvaran som en webbapplikation nås via Internet utan integration i företagets egna IT-system. Detta sparar både tid och pengar och är speciellt fördelaktigt när IT outsourcas till en extern tjänsteleverantör som tar ut avgifter för nya installationer eller programuppdateringar. eventuella versionskontrollproblem försvinna också. Designstatusar kan administreras eller återanvändas genom att skapa ett oberoende konto.

Om elektromekaniska komponenter eller automationssystem från WAGO används, stödjersmartDESIGNER projektdesigners genom att tillhandahåller en direktlänk till WAGOs onlinekatalog. Uppdaterad produktinformation finns alltid tillgänglig i form av datablad, produktbilder och nedladdningar av CAE och CAD-data.

Fördelar med smartDESIGNER:

 • Utrustad med gränssnitt till CAE-verktyg
 • Enkel integrering i existerande elektroniska planeringsstadier
 • Enkel att nå via internet
 • Direktlänk till smartDESIGNER och WAGOs onlinekatalog

smartDATA

Digital – Ut i fingerspetsarna

När systemtillverkaren Andreas Muth designar kretsarna för sina förpackningsmaskiner, är han beroende av smartDESIGNER från WAGO. Läs om de viktiga stegen i denna process här.

digitalisierung_referenz_titel-collage_smart-data_software_industrie-40_2000x2000.jpg

Direkt anslutning av WAGO Online Shop

När terminalblocket har konfigurerats, felsöker smartDESIGNER den automatiskt. Programvaran indikerar att en änd- och mellanplatta måste placeras för att förhindra kontakt mellan strömförande delar när t ex skenmonterade kopplingsplintar används. Om styrenheterna är planerade beräknas startströmmen bland annat för att bestämma en behovsbaserad strömförsörjning. När designen är klar kan de önskade produkterna, inklusive de helt förmonterade DIN-skenaaggregaten, beställas via webbutiken. De är skräddarsydda för kunden och skickas.

Efter en kontroll av logiken i smartDESIGNER, kan data som sammanställts visas helt i 3D och dokumenteras för vidare användning eller ytterligare granskning. Reselvdelslistor, bilder av de produkter som används eller markerar data för komponenter som senare kommer att inkorporeras i styrskåp kan genereras och skrivas ut - till exempel för skenmonterade kopplingspintar.

Horisontal integrering – Från smartDESIGNER till e!COCKPIT

Om intelligenta komponenter planeras för DIN-skenan, är det möjligt att enkelt överföra data från. smartDESIGNER till e!COCKPIT teknikverktyget. För att programmera kompletta komponenter, erbjuder WAGO.e!COCKPIT, ett verkstadsverktyg som uttryckligen är inriktat på användarvänlighet och intuitiv drift. e!COCKPIT stöder alla tillverkningssteg, från maskinvarukonfiguration och programmering, till simulering och visualisering, till idrifttagning av växelaggregatet. För att minska e!COCKPIT:s inlärningskurva, liknar användargränssnittet nuvarande Office-program. För att ge användarna en överblick över sina projekt eftersom komplexiteten ökar, har användargränssnittet framträdande kontextkänsliga menyer. Det betyder att de enda menyalternativen och funktionerna som visas är de som kan användas i det aktuella design- eller operationsstadiet. Komponenter kan placeras i användargränssnittets huvudområde och anslutas till varandra med hjälp av dra och släpp. Eftersom det här utesluter anslutningsfel från början, förhindrar det också kostsam felsökning efter installationen. Eftersom flera controllers kan konfigureras och programmeras i e!COCKPIT samtidigt, är det också möjligt att simulera och springa igenom olika testscenarierna för det planerade systemet.

smartDESIGNER är ett kraftfullt onlinedesignverktyg som ger gränssnittet till elektrisk design, accelererar hela design- och beställningsprocessen och erbjuder dessutom många sätt att förenkla dokumentationen, medan gränssnittet till e!COCKPIT teknikverktyget garanterar konsekvent överföring av designdata för vidare konfiguration och programmering av automationskomponenterna. Det är trots allt viktigt att implementera komplexa maskinfunktioner snabbt och pålitligt i modern mekanisk och systemteknik.

Fördelar med e!COCKPIT:

 • Intuitiv och användarvändlig drift
 • Stödjer alla tillverkningssteg
 • Anslutningsfel exkluderas från start
 • Flera controllers kan konfigureras och programmeras simultant
 • Konsekvent överföring av designdata

Rekommenderad läsning

Idéer för morgondagens utmaningar

Energy Management

Energihantering

Att spara energi är bra för miljö och för företag. Att utföra rätt analys och vidta rätt steg kan leda till hållbar vinst. WAGO är din partner för effektiv energihantering.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
Energihantering
Belysningsstyrning

Belysningsstyrning

Ta belysningen i drift snabbare och minska överhead med enkel manövrering: WAGO gör det möjligt!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Belysningsstyrning