Information

7 september 2022
Visselblåsarsystem

Efterlevnad av lagar, förordningar och interna riktlinjer är vår högsta prioritet. Sådan efterlevnad är väsentlig för att undvika skada på vårt företag, våra anställda och våra affärspartners. Missförhållanden måste omedelbart identifieras, behandlas och omedelbart korrigeras.

För att säkerställa detta måste alla vara vaksamma och villiga att rapportera allvarliga potentiella regelöverträdelser och lagöverträdelser där det finns konkreta bevis. Detta gäller misstanke om:

  • Korruption
  • Bedrägeri av något slag och förskingring
  • Dataintegritetsbrott
  • Brott mot miljö- och arbetsrätt
  • Brott mot sociala normer och mänskliga rättigheter

Tips som tas emot behandlas konfidentiellt och har ingen negativ effekt på meddelaren. Vänligen använd whistleblower-systemet på ett ansvarsfullt sätt och dela bara information som du är säker på är sann efter din bästa kunskap.

För att ditt tips ska kunna behandlas på rätt sätt är det viktigt att det är så specifikt som möjligt och att beskrivningen är begriplig även för icke-specialister.

Det är till hjälp för ditt tips att svara på följande fem frågor:

  • Vem?
  • Vad?
  • När?
  • Hur?
  • Var?