Anslut för påverkan

Vårt hållbarhetsprogram

Vi strävar efter att säkerställa att alla deltagande personers och processers intressen är anpassade till de krav som uppstår genom vårt fokus på hållbarhet.

Långsiktig anpassning

Hållbarhetsmärkning

I vår hållbarhetsredovisning kommunicerar vi transparent och öppet om våra framsteg och utmaningar.

Ansvar och efterlevnad

Vi uppfyller de rättsliga kraven och agerar proaktivt och går längre än vad som förväntas av oss i vår försörjningskedja.

Livskvalité

Medvetenhet och deltagande

Målet om en hållbar framtid kräver att vi samarbetar. Läs vår hållbarhetsredovisning för att lära dig hur vi engagerar våra medarbetare och stärker vårt sociala engagemang.

Hälsa och välbefinnande

Läs vår rapport för att lära dig hur vi främjar våra anställdas hälsa och säkerhet.

Resursbevarande

Circulär Ekonomi

Läs vår hållbarhetsredovisning för att lära dig om våra insatser för att minska vår resurskonsumtion som banbrytare inom cirkulär ekonomi.

Klimatskydd

Lär dig om hur vi ständigt arbetar för att minska våra utsläpp av växthusgaser och annan miljöpåverkan för att uppfylla våra vetenskapligt baserade klimatmål.

DETALJER OM VÅRT ENGAGEMANG

Hållbarhetsredovisning 2022

I vår senaste hållbarhetsrapport, som publicerades i september 2023, kan du hitta mer information om de viktigaste aspekterna av vårt hållbarhetsprogram som listas ovan.

ZVEI:s Code of Conduct för socialt ansvar

Som medlem av ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- och Elektroindustrie e.V. (centralförbundet för elteknik och elindustri) - erkänner WAGO sitt sociala ansvar inom ramen för världsomspännande företagsverksamhet. Code of Conduct fastställer riktlinjer för industrin, särskilt när det gäller arbetsförhållanden, social och miljömässig kompatibilitet, öppen affärsverksamhet och öppen kommunikation.

unternehmen_coc_gettyimages-502133453_2000x1500.jpg
Code of Conduct

Visselblåsarsystem

Efterlevnad av lagar, förordningar och interna riktlinjer är vår högsta prioritet. Här kan du dela konfidentiell information.

GWA_Nachhaltigkeit_Lieferanten_iStock-520833938_2000x1125px.jpg

Certifikat

WAGO sätter höga standarder. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001, och många av våra produkter och aktiviteter har också fått certifikat.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg
Godkänd kvalitet

Sök efter miljöprodukter

RoHS- och REACH-deklarationer kan nås via "Environmental Product Compliance Search." Du hittar även "SCIP-meddelandenumret" där.

kundenservice_produktbezogene_zertifikate_2000x2000.jpg
Global Compact

Global Compact Verification

WAGO har varit en del av FN:s Global Compact, det största och viktigaste initiativet för ansvarsfull företagsledning, sedan 2012.

unternehmen_gobal-compact_gettyimages-535262669_2000x1500.jpg
Global Compact

Vårt uppdrag

Mission och Vision

Som proffs inom anslutnings- och automationsteknik är vi medvetna om vårt ansvar för att garantera tillförlitlig data och strömförsörjning i framtiden. Du kan lita på oss – alla dagar i veckan!

unternehmen_wago_antrieb_2_gettyimages-688918248_2000x1500.jpg
Vår motivation

Värderingar och kultur

Som ett familjeföretag med stark ansvarsfullhet arbetar vi ständigt mot välfärd för alla inblandade - oavsett om de är anställda, kunder eller leverantörer. Denna princip är djupt rotad i vår kultur och påverkar alla våra dagliga aktiviteter.

unternehmen_wago_haltung_gettyimages-466379688_2000x1500.jpg
Vår approach