Dil seçiniz
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Daha Fazla Güvenlik için Cihaz Grupları

Cihazlar gibi gazlar, buharlar ve tozlar da, niteliklerine göre çeşitli gruplara ayrılır. Bu gruplandırma, çeşitli gazlar, buharlar ve tozlar için doğru cihaz seçimini kolaylaştırır.

EN 60079 0:2009 standardı yürürlüğe girene kadar tehlikeli bölgelerde izin verilen cihazlar iki gruba ayrılıyordu. Yürürlüğe girdikten sonra grup sayısı üçe çıktı: Grup 1, 2 ve 3.

Patlamaya Karşı Korumada WAGO

Patlamaya Karşı Korumanın İlkeleri

Tek bir bakışta Ex koruması hakkında bilinmeye değer her şey.

Cihazlar Gruplara Ayırma

  • Grup I: Grizuya duyarlı madenlere yönelik cihazlar.
  • Grup II: Gaz patlamasına tabi alanlarda (maden olmayan) kullanıma yönelik cihazlar
  • Grup III: Yanıcı toz içeren alanlarda (maden olmayan) kullanıma yönelik cihazlar

Grup II'ye giren elektrikli cihazlar ayrıca, patlamaya tabi ortamın türüne göre IIA, IIB ve IIC alt gruplarına ayrılır. Bu atama, tutuşmaya karşı koruma tiplerini, basınca dayanıklı kapsülleme (Ex d) ve kendinden güvenli (Ex i), etkiler.

Yanıcı toz içeren alanlara yönelik cihazlar da, tozun türüne göre aşağıdaki alt gruplarına ayrılır:

  • Yanıcı uçucular
  • İletken olmayan toz
  • İletken toz

Cihaz Grubu

GrupGazMaksimum deneysel emniyet aralığı MESGMinimum tutuşma akımı MIC
IIAPropan> 0,9 mm> 0,8
IIBEtilen0,5 … 0,9 mm0,45 … 0,8
IICHidrojen< 0,5 mm< 0,45

Buradan Daha Fazla Bilgi Edinin

Bir patlama sırasında neler olur, hangi faktörler önemli, hangi koruyucu önlemler mevcut? ATEX, Ex bölgeleri, tutuşmaya karşı koruma kategorileri, vb. hakkında bilmeniz gereken her şey.

Patlamaya Karşı Korumaya Yönelik WAGO Ürünleri

WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri: