Dil seçiniz
icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Önlemler Zorunluluktur

Patlamaya karşı korumaya kim ihtiyaç duyar? Patlamaya karşı koruma kimin için geçerlidir? Burada dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Ve yapısal patlamaya karşı koruma nedir? WAGO en önemli soruların yanıtlarını sizin için derledi.

Avrupa'da patlamaya karşı koruma mevzuatı, 1994 yılında Direktif 94/9/EC olarak yayınlanan ve 2014'ten beridir 2014/34/EU adlı yeni versiyonuyla yürürlükte olan ATEX yönetmeliklerini temel almaktadır. Bu direktif, tehlikeli alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olan cihazları ve koruma sistemlerini kapsar.

Patlamaya Karşı Korumada WAGO

Patlamaya Karşı Korumanın İlkeleri

Tek bir bakışta Ex koruması hakkında bilinmeye değer her şey.

Direktif 2014/34/EU – Üretici Yükümlüklerinin Düzenlenmesi

2014/34/EU Ek 1 uyarınca üretici, tutuşma tehlikesi teşkil edebilecek ve patlamaya yol açabilecek her türlü ekipmanı cihaz gruplarına ve kategorilerine ayırmak zorundadır. Bu ekipman için belirtilen test bürolarından birinden Ex tip testi ve sertifikasyonu yapılmalıdır. Cihaz, tip testi gerekliliklerini karşılarsa EC uygunluk beyanı ile CE işaretinin temeli takip eder. Ekipman, uygun kullanımının tarif edildiği işletme talimatları ile gelmelidir.

Birincil Patlamaya Karşı Koruma

Birincil mesele, tercihen tutuşmaz alternatifler veya yüksek parlama noktalı maddeler seçerek patlayıcı atmosfer oluşmasını engellemektir. Herhangi bir nedenle bu mümkün değilse diğer önlemlere odaklanılır. Özellikle etkisizleştirme. Burada bir atmosferin, yalnızca yanıcı maddenin oksijenle doğru karışım oranında patlayıcı olacağı gerçeğinden yararlanmak mümkündür.

İkincil Patlamaya Karşı Koruma

Bu önlem, tehlikeli patlayıcı ortamın oluşması engellenemiyorsa bunun tutuşmasının önlenmesini amaçlar. Bu maksatla patlayıcı ortamların oluşma sıklığı ve süresine göre, uygulama yerinde alanlar tehlike bölgelerine ayrılmalıdır. Bunlar, belirli tehlike bölgelerinde tutuşma kaynaklarına izin verilip verilmediğini tanımlar. Tutuşma kaynaklarına genel bir bakış için buraya tıklayın.

Üçüncül Patlamaya Karşı Koruma

Tehlikeli bir atmosferin oluşmasını güvenli bir şekilde önlemek ve uygun kaynakların tutuşmasını engellemek her zaman mümkün değildir. Bu durumda patlamanın etkilerini zararsız bir düzeye indirgemek için ek patlamaya karşı koruma önlemleri alınmalıdır. Yapısal patlamaya karşı koruma önlemleri, basınca ve darbeye dayanıklı mahfazalara ilaveten, basınç düşürme ve basınç eşitleme ekipmanlarını içerir. Söndürme cihazları yoluyla patlamanın bastırılması da bu kapsama girer.

Üreticiler ve İşletmeciler için Gereklilikler

Üreticinin Yükümlülükleri ATEX 95 – RL 1994/9/ECİşletmecinin Yükümlülükleri ATEX 137 – RL 1999/92/EC
Uygun kullanıma yönelik spesifikasyonlar: amaç, sıcaklık sınıfı, ortam koşulları, patlama grubu ve kategorisiİzleme gerektiren aletler ve sistemler için bir tehlike değerlendirmesi yapma (ArbSchG, BImSchG, GefStoffV, BetrSichV, StörfallVve teknik kurallar ile mevzuat uyarınca)
Ekipman gerekli güvenlik ve sağlık gerekliliklerine uygun olmalıdır.BetrSichV §§4.7/§12'ye uygun olarak kurulum, işletmeye alma ve bakım talimatları
Risk ve tutuşturma kaynağı analizi yapmaBölgelerin belirlenmesi ve uygun ekipmanların seçilmesi (bkz. örneğin, BetrSichV Ek 3, DIN EN 60079-10 veya örnek toplama BGR 104)
Uygunluk değerlendirme prosedürü kullanımı;
gerekirse testin belirtilen test ofisine yaptırılması.
Kurulum, işletmeye alma ve bakım talimatlarına uyma
Ürün uygunluk beyanı CE işaretiPatlamaya karşı koruma dokümanının tamamlanması
Düzenli güncellemeDüzenli güncelleme

Buradan Daha Fazla Bilgi Edinin

Bir patlama sırasında neler olur, hangi faktörler önemli, hangi koruyucu önlemler mevcut? ATEX, Ex bölgeleri, tutuşmaya karşı koruma kategorileri, vb. hakkında bilmeniz gereken her şey.

Patlamaya Karşı Korumaya Yönelik WAGO Ürünleri

WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

Okumanız Önerilir

Diğer Sektörlerde WAGO

WAGO'nun otomasyon ve elektrik bağlantı teknolojileri sadece proses mühendisliğinde boy göstermez. WAGO'nun diğer sektörlere yönelik sunduğu çözümleri görün.

Geleceğin Gemisinde Seyir Halinde

Modern tahrik teknolojisi, ağ oluşturan alt sistemler – otomasyon ve dijitalleşme gemilerde standart.

Geçiş Sürecindeki Bir Endüstri

Modern otomasyon ve dijitalleşme teknolojileri, iletişim kurabilen akıllı şebekelere yol açmaktadır.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg