Taal selecteren

Energiedatamanagement

Parametreren in plaats van programmeren

Het WAGO Energie Data Management, bestaande uit software in combinatie met een modulair besturingssysteem, registreert de meetgegevens van verschillende media en beïnvloedende factoren voor energiemonitoring en verwerkt deze voor verdere analyse, archivering en rapportage. De verschillende signalen van de aangesloten meters en sensoren worden automatisch door de software herkend en kunnen door eenvoudige parametrering gemakkelijk voor verdere energieanalysetools worden gebruikt.

Ons modulaire systeem – uw basis voor besparingen

 • Startklaar in enkele stappen
 • Open interfaces - omvangrijke verbindingsmogelijkheiden met andere systemen
 • Energiegegevensbewaking - locatie en software onafhankelijk via HTML5 webvisualisering energiegegevens raadplegen en energie-efficiëntiemaatregelen opstellen.
 • Geïntegreerde cloudconnectiviteit - OpenVPN, IPsec en een geïntegreerde firewall beveiligen het transmissiepad en de gegevensopslag in de cloud.
 • Alarmeren van limietoverschrijdingen - e-mailmelding wanneer drempels worden overschreden

WAGO Energie Data Management

Productinnovatie

Tutorials

EDM instructievideo's

Videos:3 | Duration: 4:36
EDM instructievideo's
Videos:3 | Duration: 4:36

Energiedatamanagement met WAGO

Slechts vijf stappen

Uw weg naar besparing

1. Keuze van de benodigde hardwarecomponenten

2. Download van de „WAGO Energiedatamanagement“ software en installatie op de applicatiecontroller

3. Inbouw van de hardware

4. Parametrering van het Energiedatenmanagement

5. Directe verbinding via Modbus/TPC of UDP, doorsturen van CSV-bestanden via FTP of FTPS, versturen van gegevens naar de cloud

MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

Componenten voor het meten van de elektrische energie

 • Stroomomvormer voor verbinding van elektrische systemen van diverse toegekende stromen
 • Componenten ook voor de eenvoudige uitrusting van bestaande systemen
 • Potentiaalverbindingen voor het meten van de spanning
 • Gecombineerde stroom- en spanningsaftakkingen voor de 2-draads doorgangsklem

Gebruiksvriendelijke softwareapplicatie

 • Eenvoudige toewijzing van specifieke meetgegevens en sensoren
 • Comfortabele datalogging volgens uw eisen
 • Transparante controle van de werking door visualisatie van de meetgegevens
 • Automatische herkenning van een hardware-uitbreiding
Dataplotter2DE.jpg

Dashboard

Met deze oplossing profiteren gebruikers van maximale flexibiliteit, beveiliging en gemak - te beginnen met uitgebreide verbindingsopties voor energiemeters en -systemen, locatie-onafhankelijke en software-onafhankelijke HTML5-webvisualisatie, alarmen in geval van limietovertredingen en geïntegreerde cloudconnectiviteit. Optioneel bieden moderne dashboards de mogelijkheid om de efficiëntie-ontwikkelingen op een begrijpelijke en apparaatonafhankelijke manier duidelijk weer te geven.
1

Individueel overzicht

Creëer meerdere dashboards tegelijkertijd - in een responsive design.

2

Verschillende soorten grafieken

Bereken uw belangrijkste energiecijfers of weergavewaarden - of het nu gaat om een ​​lijn-, vlak-, staaf- of ringdiagram.

3

Combinatie van bronnen

Combineer waarden uit verschillende bronnen in een diagram en maak relaties zichtbaar.

4

Zichtbare drempels

Gebruik hulplijnen om te laten zien of drempelwaarden zijn overschreden of onderschreden.

5

Krijg exacte waarden

Volg de lijn met de cursor. Dit geeft u direct de exacte X- en Y-waarden.

Eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling

 • Automatische herkenning van de aangesloten I/O-modules
 • Transparante en overzichtelijke configuratiepagina's
 • Geen speciale kennis van programmeren vereist
MM-14508 website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

Energiekarakteristieken berekenen

Flexibele berekening van energiekarakteristieken met behulp van: hoofdbewerkingen, max./min.-waarden, afronding, berekening van gemiddelden, trigonometrische functies en exponentiële functies.

 • Mogelijke beoordeling van energie-efficiëntie volgens ISO 50001
 • Alarmering bij het overschrijden van gedefinieerde grenswaarden
 • Duidelijke weergave van de berekende waarden inclusief het tijdsverloop in de vorm van dashboards
2019-10-17 13_50_49-EDM2_EinstellungenMathematischesObjekt_2000x1125.jpg

Datalogging en visualisatie

 • Cyclisch dataloggen tot 80 kanalen
 • Comfortabele selectie van datapunten via de "datapicker"
 • Overzicht van de gelogde kanalen exporteren als csv-bestanden door middel van meetpuntdocumentatie
 • Opslagcyclustijden zo nodig flexibel instellen
 • Geconfigureerde datapunten via de dataplotter als lijn- of staafdiagram visualiseren
EDM_Datalogger_2000x1125.jpg
Producten

PFC200

De PFC200 is de basishardware voor de toepassing "Energiegegevensbeheer".

pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

Productinnovatie

Met interoperabiliteit en transparantie naar meer efficiëntie

Transparantie van gegevens, openheid van het systeem en gebruiksvriendelijke visualisatie - dat zijn de onderscheidende kenmerken van de WAGO Energy Data Management-oplossing. Met OPC UA, eenvoudige MID-energiemeterintegratie en overzichtelijke dashboards in HTML5 is de invoer en uitbreiding van succesvol energiebeheer nu nog uitgebreider - en dat allemaam zonder programmeren, want parametreren is voldoende.

Verschillende aansluitingsmogelijkheden

Om te komen tot een volledig energiebeheer volgens ISO 50001 is een transparant en interface-open gegevensbeheersysteem vereist. Dat is precies wat de WAGO Energy Data Management software in alle sectoren mogelijk maakt - van de verwerkende industrie en de gebouwentechniek tot de procesindustrie, want de oplossing ondersteunt een groot aantal bussen en communicatieprotocollen. Op deze manier kan een breed bereik van decentraal opgenomen gegevens worden ingelezen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de gevestigde gegevensuitwisselingsnorm "Open Platform Communications Unified Architecture" - afgekort OPC UA.

Nog een pluspunt: bij factureringsrelevante toepassingen met MID-gestandaardiseerde energiemeters - zoals de serie 879 van WAGO - kunnen de gegevens parallel voor analyse worden verzameld en via Modbus® worden uitgelezen - zonder extra hardware.

Uw voordelen:

 • Uitgebreide aansluitmogelijkheden en hoge interoperabiliteit van energiemeters en -systemen, bv. via OPC UA
 • In factureringsrelevante toepassingen met MID-meters kunnen gegevens parallel met de analyse worden verzameld zonder extra hardware.
 • Duidelijke, webvisualiseerde dashboards in HTML5 combineren gedetailleerde inzichten met gebruiksgemak.
 • Modulair I/O-System biedt maximale schaalopties voor optimale aanpassing van meettechniek, gegevensverwerving, -overdracht en -analyse aan de betreffende omstandigheden
MM-16098_EDM_OPC_UAMID_2000x1125.jpg

Aanbevelingen om verder te lezen

Andere oplossingen op het gebied van energiemanagement

WAGO helpt u om uw potentieel optimaal te benutten - van monitoring tot identificatie van geschikte maatregelen.

Procesoptimalisatie via de cloud

Steeds meer bedrijven gebruiken de "computerwolk" om hun energie en procesgegevens te visualiseren en te archiveren, of ze ontwikkelen nieuwe, efficiëntere bedrijfs- en onderhoudsstrategieën op basis van de waarden met kunstmatige cloudintelligentie. Het thema cyber-security is daarbij alomtegenwoordig.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

Energiemanagement conform ISO 50001

Vanaf oktober 2017 zijn nieuwe eisen voor energiemanagementsystemen conform ISO 50000 van toepassing. Bedrijven moeten nauwkeuriger documenteren hoe ze hun energie-efficiëntie verbeteren. Wij laten u zien hoe u aan de eisen kunt voldoen en bieden u de gepaste oplossingen daarvoor.

MM-3368_Header-Graphics_ISO 50001_Header_Stage_2000x1125.jpg

Dit zou u ook kunnen interesseren

Vooruitgang met WAGO

Automatisering- en aansluittechnologie van WAGO wordt niet alleen in energiemanagement toegepast. Ontdek welke andere thema's ons nog bezighouden.

Digitalisering

Voor de industrie van morgen

Communicatie tussen meerdere locaties via de cloud of intelligente automatisering: de digitalisering in de industrie heeft vele facetten, nog meer potentieel en dankzij cyber-security ook tal van uitdagingen.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Lichtmanagement

Intelligente verlichtingsregeling

Door de combinatie van voorgedefinieerde hardware en gebruiksvriendelijke software biedt WAGO een lichtmanagementsysteem dat de planning en de inbedrijfstelling van nieuwe verlichtingssystemen vereenvoudigt.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg