Emner
Digital energihandel med Blockchain: Køb strøm direkte fra din nabo

Blockchain tager strøm på el-branchen: Det reducerer handelsomkostningerne drastisk. Det gør det muligt at sælge selv den mindste mængde el. Det kan gøre blockchain til hovedteknologien for smart grids og sektorkobling.
Energiomlægningen behøver kommunikation. Mellem de enkelte interessenter og interessegrupper – samt i tekniske termer: For at kunne holde styr på den stigende decentralisering og ustabilitet for strømproduktion skal komponenterne i et energisystem være forbundet til hinanden i smart grids på tværs af sektorer. Dette er forudsætningen for de nødvendige interaktioner mellem producent og forbruger, mellem udstyr, platforme og systemer, mellem batterilagerenheder og varmepumper, el-køretøjer samt CHP'er. Men hvordan kan de utallige transaktioner effektivt styres, dokumenteres og beregnes i sådan et finmasket og dog utroligt opdelt energisystem?

Blockchain – potentialer for energiforsyning:

  • Direkte transaktioner mellem energiproducenter og forbrugere kan nedbringe el-priserne.
  • Blockchains er organiseret over en sammenslutning af decentraliserede, uafhængige computere. Dette øger datasikkerheden.
  • På et decentraliseret marked beliver handel med små mængder energi mere og mere relevant.

Blockchain grundlægger den direkte handel

Ved alle slags handelstransaktioner deltager typisk en mægler, der fører køber og sælger sammen, påtager sig det juridiske ansvar og tager sig af betalingerne. Det er typisk leverandøren i energisektoren. Men denne serviceydelse koster – de kan generere høje transaktionsudgifter. Derfor sætter mange eksperter i energisektoren deres lid til en teknologi, der længe har været anset som legetøj for nørder: Blockchains. De blev oprindelig udviklet som teknisk grundlag for den digitale valuta, bitcoin, og de gør det muligt for virksomheder at agere uden at involvere en tredjemand.

Dalende el-priser for forbrugerne?

Hvordan fungerer det? Blockchain lagrer de data, der fremkommer fra en transaktion, mange gange. Det sker på decentrale, uafhængige computere, hvis proceskraft kan benyttes af deltagerne i en blockchain – privatpersoner, initiativer eller virksomheder. Denne hardwarestruktur kan omfatte hundrevis eller endda tusindvis af computere. Hvis der genereres nye data, opdaterer alle computerne blockchain, så de alle indeholder samme transaktionsdata til alle tider. Hvis nogen ønskede at manipulere disse data, ville de skulle hacke adskillige computere. Dette gør teknologien ekstremt sikker. Derudover kunne blockchain reducere kommercielle udgifter væsentligt, da mellemmændene fjernes. "Kunne", fordi de aktuelt høje computerbehandlingsomkostninger ved validering af data først skal nedbringes. Det er i sidste ende ikke særligt effektivt, hvis hver enkelt computer skal kontrollere hver enkelt transaktion. Men eksperterne arbejder i øjeblikket på metoder, der skulle kunne udføre dette mange gange hurtigere og meget billigere.

En decentraliseret databank til det decentraliserede energimarked

Sammenlignet med almindelige, centralt organiserede systemer garanterer blockchain en langt højere grad af datasikkerhed. "Blockchain skaber tillid mellem forretningspartnere", forklarer Tobias Federico, CEO for konsulentfirmaet Energy Brainpool. Samtidig er det – i hvert fald potentielt – forbundet med minimale transaktionsudgifter. "Det gør dem meget interessante for et energimarked, der bliver mindre centraliseret", siger Federico. I sidste ende bliver fremtidens energimarked ikke domineret af nutidens store kraftværker, som handler i gigawatt eller megawatt, men i stedet af dem, der producerer kilowatt eller måske blot watt. "Små, decentraliserede enheder producerer og forbruger meget små mængder elektricitet. Transaktionssystemet, der er beregnet til engrossalg, fungerer simpelthen ikke her. Modsat ville blockchains blive en meget effektiv løsning til disse opgaver", forklarer Federico.

Vidtrækkende applikationspotentiale

Blockchains kunne bruges i et smart grid alle steder, hvor energi købes eller sælges i små mængder, f.eks.: På batterilagerenheder, varmepumper eller industrielle systemer, der deltager på det balancerende energimarked, eller på ladestationer til el-køretøjer. Selv husholdningsmaskiner kunne effektivt tilsluttes til smart grid ved hjælp af blockchains. Det ville f.eks. være muligt at køre køleskabe, så de kan understøtte netværket: Udstyret med internetadgang og blockchain-software kunne de autonomt trække elektricitet fra de fotovoltaiske netværk i nabaolaget, præcis når de leverer en masse strøm.

Lovmæssige forhindringer giver opstartsvanskeligheder

Modeller som disse er stadig blot drømme. "Jeg tror ikke, at blockchains bliver oprettet så hurtigt i stor skala. Før det sker, skal omkostningerne til datavalidering reduceres", forklarer Federico. Derudover er de aktuelle lovmæssige rammer i modstrid med anvendelsen af blockchains i mange sektorer. Private husholdninger er f.eks. i øjeblikket forhindret i at købe elektricitet til deres forbrug direkte fra producenterne. Det er sådan, fordi sådanne transaktioner foregår uden for udligningskredsløbet og dermed uden for netværksoperatørens radar, hvilket er ulovligt og ikke tilladt. Derfor ser Federico for sig, at de første applikationer finder sted på de områder, der ikke er underlagt disse bestemmelser, f.eks. inden for beregning til netværksstabiliseringsforanstaltninger.

Nøgleteknologi til fremtidens energimarked

Det er derfor ikke overraskende, at virksomheder har valgt dette særlige område til at indsamle praktisk erfaring med konceptet. Netværksudbyderen TenneT og batteriproducenten Sonnen er f.eks. begyndt på en test, hvor 6.000 husholdningsbatterilagerenheder bruges til at lagre vindenergi på ved flaskehalse i netværket og til at levere denne strøm ud til forbrugerne (genafvikling). Processerne faktureres automatisk ved hjælp af en blockchain, der registrerer hver enkelt lagret og frigivet kilowatttime på hver enkelt batterienhed. Philipp Schröder, CEO for Sonnen, er overbevist om, at "fremtiden inden for energiproduktion vil bestå af millioner af små, decentraliserede el-kilder, prosumenter og forbrugere. Blockchain-teknologi er nøglen til faktisk at kunne muliggøre den enorme og samtidige udveksling af data mellem disse aktører.

Tekst: Ralph Diermann

WAGO på arbejde

Kundeapplikationer: Kraftteknik

Som partner og innovationsførende virksomhed fører WAGO mange interessante projekter ud i livet. Få mere at vide om vores kreative og effektive kraftteknikløsninger.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.