icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Sikre antændelseskilder

Hvis en eksplosiv atmosfære ikke kan forhindres på arbejdsområdet, skal der foretages sekundære eksplosionsbeskyttelse. Sekundære foranstaltninger omfatter forebyggelse af enhver antændelseskilde i Ex-området.


De er dog ikke lette at opdage. Kun med kendskab til, hvad der kan forårsage en gnist eller varme, kan der tages forholdsregler til forebyggelse af eksplosioner. De antændelseskilder, der er angivet i den grundlæggende standard EN 1127-1 "Eksplosive atmosfærer – forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion – Del 1" samt i "Tekniske regler for driftssikkerhed" i TRBS 2152, Del 3. Passende forebyggende foranstaltninger til forebyggelse af antændelseskilder er også angivet her.

WAGO i eksplosionsbeskyttelse

Principper for eksplosionsbeskyttelse

Alt, hvad der er værd at vide om Ex-beskyttelse kort fortalt.

Antændelseskilder og deres årsager

AntændelseskildeÅrsag (eksempel)
Varme overfladerVarmeapparater, mekaniske processer grundet friktion og afskalning, varmetab (friktionskobling og -bremsning)
Elektriske buerMekanisk genererede gnister (f.eks. grundet friktion, sammenstød eller bearbejdningsprocesser), elektriske gnister, elektriske kontaktbuer
Flammer og varme gasserFlammer eller deres varme reaktionsprodukter, såsom varme gasser og glødende materialepartikler, kan antænde en eksplosiv atmosfære.
Mekanisk genererede gnisterFriktion, sammenstød og bearbejdningsprocesser, såsom slibearbejde, værktøj såsom skruenøgler og tænger, eller værktøj, såsom en stige; arbejde på rustne komponenter med aluminiumsværktøj (termitreaktion)
Elektriske systemerÅbning og lukning af elektriske kredsløb, strømudligning, elektromagnetiske felter, ledende støv
Bemærk: Beskyttende lavspænding er ikke en beskyttelse imod eksplosion, idet antændelse også er mulig ved under 50 V!
KatodekorrosionsbeskyttelseReturstrøm til strømkilden, induktion, kortslutning eller jordingsfejl
Statisk elektricitetElektrostatisk udladning
Lynnedslag-
Elektromagnetiske felterFrekvensområder fra 9 x 103 til 3 x 1011 Hz. Disse omfatter højfrekvensudstyr, såsom radioudstyr eller højfrekvensgeneratorer.
Elektromagnetisk udstrålingFrekvensområder fra 3 x 1011 til 3 x 1015 Hz og bølgelængder på 1000 til 0,1 μm. Det omfatter optiske stråling, såsom sollys, lasere, lynnedslag, elektriske buer.
IoniseringsstrålingAntændelse grundet energiabsorption med følger såsom kortbølge-UV-stråler, røntgenstråler eller radioaktive materialer
UltralydAntændelse grundet energiabsorption med følger såsom kortbølge-UV-stråler, røntgenstråler eller radioaktive materialer.
Adiabatisk kompression og gasemissionerPå grund af de høje temperaturer, der opstår grundet trykbølger og ved adiabatisk kompression, kan en eksplosiv atmosfære antænde.
Kemisk reaktionPå grund af kemiske reaktioner, der forårsager varmeudvikling (exoterme reaktioner), kan materialer opvarmes og forårsage en eksplosion.

Læs mere her

Hvad sker der under en eksplosion, hvilke faktorer er vigtige, og hvilke beskyttelsesforanstaltninger er tilgængelige? Alt, hvad du behøver at vide om ATEX, Ex-zoner, antændelsesbeskyttelseskategorier osv.

WAGO-produkter til eksplosionsbeskyttelse

WAGO på arbejde

Eksplosionsbeskyttelsesapplikationer

Som partner og innovationsførende virksomhed fører WAGO mange interessante projekter ud i livet. Opdag, hvad vi hjælper med til kreative, effektive løsninger på procesteknologiområdet.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.

Anbefalet læsning

WAGO i andre brancher

WAGO's teknologier inden for automation og elektrisk forbindelsesmateriel findes ikke kun inden for procesteknik. Find ud af, hvilke løsninger WAGO har til andre brancher.