icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Foranstaltninger er forpligtelser

Hvem har brug for eksplosionsbeskyttelse? Hvem gælder eksplosionsbeskyttelse for? Hvad skal bemærkes her? Og hvad er konstruktiv eksplosionsbeskyttelse? WAGO har samlet svarene på de vigtigste spørgsmål for dig.

Eksplosionsbeskyttelsesregler i Europa er baseret på ATEX-retningslinjerne, der blev offentliggjort i 1994 som Direktiv 94/9/EF og har været gældende siden 2014 som en ny version under navnet 2014/34/EU. Dette direktiv dækker enheder og beskyttelsessystemer, der er beregnet til brug i eksplosive miljøer.

WAGO i eksplosionsbeskyttelse

Principper for eksplosionsbeskyttelse

Alt, hvad der er værd at vide om Ex-beskyttelse kort fortalt.

Direktiv 2014/34/EU - regler om producentforpligtelser

I følge 2014/34/EU Bilag 1 skal producenten opdele alt udstyr, der kan udgøre antændelsesfare (antændelseskilder) og medføre eksplosion, i enhedsgrupper og kategorier. For dette udstyr skal der udføres en Ex-typetest og certificering fra et af de nævnte testkontorer. Hvis enheden opfylder kravene til typetesten, følger grundlaget for CE-mærket med EU konformitetserklæringen. Udstyret skal være vedlagt betjeningsanvisninger, hvori udstyrets korrekt brug er angivet.

Primær eksplosionsbeskyttelse

Hovedmålet er at forhindre eksplosive atmosfærer i at opstå, helst ved at vælge ikke-brændbare alternativer eller materialer, som har et højt flammepunkt. Hvis dette ikke er muligt af en eller anden årsag, rettes fokus mod andre foranstaltninger. For eksempel inertisering. Her er det muligt at udnytte den egenskab, at en atmosfære kun bliver eksplosiv ved et præcist blandingsforhold af et brændbart materiale med oxygen.

Sekundær eksplosionsbeskyttelse

Denne foranstaltning skal forhindre antændelse af farlige, eksplosive atmosfærer, hvis forekomsten ikke kan forhindres. Derfor skal området opdeles i farezoner på applikationsstedet iht. frekvensen og varigheden af forekomsten af eksplosive atmosfærer. Disse definerer, hvorvidt antændelseskilder er tilladt i en specifik farezone. Klik her for at få en oversigt over antændelseskilderne.

Tertiær eksplosionsbeskyttelse

Det er ikke altid muligt sikkert at forhindre forekomsten af en eksplosiv atmosfære og udelukke antændelse af egnede ressourcer. I sådanne tilfælde skal der tages yderligere eksplosionsbeskyttende foranstaltninger for at reducere virkningen af en eksplosion til et harmløst niveau. Foranstaltningerne til konstruktiv eksplosionsbeskyttelse omfatter - ud over tryksikre og slagsikre indkapslinger - trykreduktions- og trykudligningsudstyr. Eksplosionsundertrykkelse ved hjælp af slukningsanordninger modvirker også dette.

Krav til producenter og brugere

Producentforpligtelser ATEX 95 - 1994/9/EFBrugerforpligtelser ATEX 137 - 1999/92/EF
Specifikationer for korrekt brug: Formål, temperaturklasse, omgivende forhold, eksplosionsgruppe og kategoriUdførsel af en farevurdering af værktøjer og systemer, der kræver overvågning (iht. ArbSchG, BImSchG, GefStoffV, BetrSichV, StörfallV og tekniske regler og bestemmelser)
Udstyr skal overholde de generelle sikkerheds- og sundhedskrav.Installationsopsætning, idriftsættelse og vedligeholdelseanvisninger iht. BetrSichV §§4.7/§12
Udførsel af risiko- og antændelseskildeanalyseSpecifikation af zoner og valg af passende udstyr (se f.eks. BetrSichV bilag 3, DIN EN 60079-10 ellæer eksempelsamling BGR 104)
Brug konformitetsvurderingsproceduren;
få om nødvendigt udført testen af et specificeret testkontor.
Overholdelse af installations-, opstarts og vedligeholdelseanvisninger
CE-mærkning af produktets konformitetserklæringUdfærdigelse af eksplosionsbeskyttelsesdokument
Jævnlig opdateringJævnlig opdatering

Læs mere her

Hvad sker der under en eksplosion, hvilke faktorer er vigtige, og hvilke beskyttelsesforanstaltninger er tilgængelige? Alt, hvad du behøver at vide om ATEX, Ex-zoner, antændelsesbeskyttelseskategorier osv.

WAGO-produkter til eksplosionsbeskyttelse

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.

Anbefalet læsning

WAGO i andre brancher

WAGO's teknologier inden for automation og elektrisk forbindelsesmateriel findes ikke kun inden for procesteknik. Find ud af, hvilke løsninger WAGO har til andre brancher.