Tematy
DALI

Sterowanie oświetleniem na bazie DALI. Digital Addressable Lighting Interface jest protokołem komunikacyjnym do systemów oświetlenia. Służy on do komunikacji pomiędzy urządzeniami sterującymi oświetleniem, takimi jak stateczniki elektroniczne, czujniki natężenia oświetlenia lub czujniki obecności.

Właściwości systemu DALI:

 • łatwa zmiana konfiguracji przy zmianie sposobu użytkowania
 • transmisja dwustanowa w technice 2-żyłowej
 • 64 urządzenia, 16 grup, 16 scen w linii DALI
 • informacja zwrotna o statusie poszczególnych opraw oświetleniowych
 • zapisywanie w stateczniku elektronicznym danych konfiguracyjnych, takich jak przyporządkowanie grup, wartości scen świetlnych, prędkość ściemniania, status oświetlenia awaryjnego (System Failure Level), reakcja oprawy przy powrocie napięcia (Power On-Level)

 • topologia sieci: liniowa, w kształcie drzewa, gwiazdy lub struktura mieszana
 • długość przewodów do 300 metrów (niezależnie od przekroju przewodu)

W kilku słowach o DALI

Standard DALI został ujęty w normie IEC 62386. Został opracowany w celu ujednolicenia techniki cyfrowego sterowania urządzeniami świetlnymi, takimi jak transformatory i elektroniczne regulatory natężenia oświetlenia. Ten nowy standard zastępuje stosowaną dotychczas analogową technikę ściemniania 1 ... 10 V.

logo_dali_2000x1125.jpg

Sterowanie oświetleniem w budynku: zastosowanie DALI

Protokół DALI jest stosowany w automatyce budynkowej do sterowania pojedynczymi oprawami oświetleniowymi i ich grupami. Przyporządkowanie poszczególnych opraw do elementów sterujących oraz grupowanie opraw następuje poprzez adresy skrócone. Master DALI może sterować linią złożoną z 64 urządzeń. Każde urządzenie może zostać przypisane do 16 oddzielnych grup i 16 oddzielnych scen. Dzięki temu możliwe jest nie tylko załączanie i ściemnianie, lecz także przekazywanie komunikatów o statusie ze statecznika do systemu sterowania.

DALI zapewnia dużą elastyczność, bo dostosowanie systemu sterowania oświetleniem (programowo, bez wymiany osprzętu) do nowych zadań (inny podział pomieszczeń, zmiana warunków użytkowania itp.) jest bardzo proste. Oprawy oświetleniowe można przyporządkowywać i grupować także po zamontowaniu (na przykład przy okazji zmiany przeznaczenia pomieszczeń), bez zmiany oprzewodowania. W większości przypadków gotowe aplikacje sterowania DALI są integrowane poprzez sieci nadrzędne, takie jak KNX, BACnet lub Modbus, z kompleksowym systemem automatyki budynkowej.

Zalety naszych produktów DALI:

 • szybka i łatwa instalacja opraw DALI poprzez system wielowtyków WINSTA®

 • duża elastyczność projektów dzięki tworzeniu aplikacji swobodnie programowalnych

 • podłączanie dwustanowych i analogowych czujników i elementów wykonawczych oraz podsystemów (np. DALI, EnOcean itd.)

 • zgodność ze standardem DALI EN 62386

 • tryb easy dla funkcji oświetlenia bez konieczności żmudnego programowania

Elastyczne i wygodne sterowanie oświetleniem na bazie WAGO i DALI

System I/O-System stawia sterowanie oświetleniem w zupełnie nowym świetle: od zwykłego załączania i regulacji natężenia oświetlenia, poprzez sterowanie w zależności od ilości światła dziennego, po kompleksowe układy do utrzymywania stałego oświetlenia – wszystkie te funkcje są realizowane poprzez system centralnego lub rozproszonego sterowania.

Do palety produktów, poza modułem multimastera DALI, należą także różne zasilacze. Nasz konfigurator DALI ułatwia rozruch i konfigurację urządzeń DALI. Oferujemy dodatkowo różnego typu multisensory, dostarczające danych o ruchu i natężeniu oświetlenia.

Dzięki użyciu produktów WAGO dla DALI można realizować wiele elastycznych rozwiązań. Sterowniki do różnych sieci obiektowych, na przykład BACnet, KNX lub MOodbus, oraz szerokie spektrum modułów I/O pozwalają na realizację najprzeróżniejszych zadań i integrację różnych systemów.

System wielowtyków WINSTA® umożliwia zastosowanie skalowalnych rozwiązań w aplikacjach oświetleniowych, które bazują na wtykowej technice łączeniowej. Sygnał DALI zostaje dzięki temu szybko, pewnie i bezawaryjnie rozdzielony oraz przesłany do opraw.

dali_systemgrafik_000_xx_2000x1125.jpg

Grafika systemowa DALI

Produkty WAGO dla DALI

Moduł DALI multimaster
(753-647)

Liczący 12 mm szerokości moduł DALI multimaster 753-647 jest zgodny ze standardem DALI IEC 62386 i wspiera, oprócz 64 elementów wykonawczych DALI (balastów), również 16 multisensorów (maksymalnie 64 adresy czujników). Dzięki temu dodatkowe sieci dla czujników (pomiar natężenia oświetlenia i/lub wykrywanie obecności) stają się zbędne. Takie rozwiązanie to oszczędność czasu i kosztów. Poza tym uruchamianie i administrowanie siecią DALI jest teraz znacznie prostsze. Czas tworzenia instalacji skraca się znacząco, a struktura sieciowa staje się bardziej przejrzysta – w ten sposób zastosowanie DALI staje się bardziej ekonomiczne.

Każdy balast DALI może zostać przypisany do 16 grup i 16 scen. Moduł DALI multimaster oferuje dodatkowo 16 wirtualnych grup w sieci DALI.

Zalety:

 • zgodność ze standardem DALI 62386
 • do 64 adresów DALI (dla każdego balastu i czujnika)
 • możliwość tworzenia złożonych aplikacji dzięki swobodnemu programowaniu
 • interfejsy między DALI i KNX, BACnet, Modbus a innymi sieciami (w kombinacji z danymi sterownikami WAGO)
dali_p_ur_0753_0647_000_xx_2000x1125.jpg

Zasilacz dla DALI
(753-620)

Do zasilania modułów DALI, WAGO oferuje dwie opcje, możesz wybrać bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Do pojedynczego modułu DALI 200 mA zaleca się zastosowanie modułu zasilającego o szerokości 12 mm (przetwornica DC/DC do modułu DALI multimaster 753-620). Jeżeli w systemie sterowania wykorzystywanych jest kilka modułów DALI, warto wybrać zasilacz zewnętrzny 230 V na szynę TS 35, o prądzie wyjściowym 1100 mA (zasilacz 787-1007 do modułu DALI multimaster 753-647).


Korzyści:

 • ekonomiczne zasilanie równocześnie kilku modułów DALI multimaster

Zasilanie do modułu multimastera DALI:

Zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej 787-1007

dali_p_ur_0753_0620_000_xx_2000x1125.jpg

Czujniki DALI (2851-8xxx)

Portfolio WAGO do aplikacji na bazie DALI obejmuje poza modułem multimaster (753-647) także multisensory ruchu i czujniki natężenia oświetlenia. Czujniki dostępne są w dwóch wariantach: pierwszy to zestaw multisensorów, składający się z czujnika sufitowego, interfejsu czujników DALI i zestawu montażowego. Drugi wariant to czujnik z bezpośrednim podłączeniem do sieci komunikacyjnej DALI, montowany na suficie lub w puszkach.

Dzięki nowym czujnikom obecności i natężenia oświetlenia WAGO umożliwia tworzenie kompleksowych aplikacji DALI na bazie asortymentu jednego producenta – od sterowania aż po urządzenia na obiekcie. Dzięki temu użytkownik może być pewien, że zastosowane komponenty są ze sobą w pełni kompatybilne. Dodatkową zaletą jest łatwa konfiguracja całej sieci DALI poprzez konfigurator, oferujący wygodny w obsłudze interfejs graficzny.

Zalety:

 • uniwersalne rozwiązanie od jednego producenta
 • różne typy multisensorów DALI do różnych warunków zabudowy
 • kompatybilność z modułem DALI multimaster
dali_sensor-kit_2000x1125.jpg

Konfigurator DALI

Bezpłatny konfigurator DALI to graficzny interfejs użytkownika służący do konfiguracji i uruchomienia modułu multimastera DALI 753-647 oraz sieci DALI. Konfigurator jest dostępny jako samodzielne oprogramowanie pod Windows lub w ramach oprogramowania WAGO-I/O-CHECK.

Oferuje on funkcje ułatwiające uruchamianie i konfigurację oraz serwis i ekspoatację sieci DALI.

Do najważniejszych właściwości oprogramowania należy uproszczony przegląd projektów, optymalne adresowanie urządzeń, efektywne przetwarzanie zbiorów danych, jak również kompleksowe funkcje do archiwizacji i odtwarzania danych (backup & restore).

Zalety:

 • łatwy i przejrzysty rozruch/konfiguracja linii DALI
 • efektywne przetwarzanie dużej liczby danych z urządzeń DALI (wybór wielokrotny)
 • zabezpieczenie danych i parametrów lub odświeżenie całej linii DALI
dali_systemgrafik_adressierung_2000x1125.jpg

Powiązane z DALI

Przeczytaj więcej.

Produkty

Rozwiązanie dla kompleksowej automatyki pomieszczeniowej: flexROOM®

Zmienna koncepcja automatyki budynkowej obejmuje systemy: oświetleniowy, zacieniania i regulacji temperatury bez konieczności programowania.

controller_flexROOM_Knoten_2000x1500px.jpg

WAGO w budynkach

Inne produkty do automatyzacji i instalacji w budynkach

Produkty

Systemy I/O, które sprawdzą się wszędzie

Egal, ob im Schaltschrank oder außerhalb: WAGO-I/O-Systeme ermöglichen die Automatisierung dort, wo Sie sie benötigen – auch unter extremen Bedingungen.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Produkty

WINSTA® do instalacji budynkowej

Szybka w montażu, bezawaryjna i niewymagająca serwisowania instalacja elektryczna: rozwiązania WINSTA® to więcej niż tylko produkt – WAGO oferuje także wsparcie specjalistów na etapie projektowania.

winsta-gesamt_2000x1500px.jpg