energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

Revisorene blir strengere

I fremtiden vil det bli vanskeligere for bedrifter å skaffe seg sertifisering på sine energistyringssystemer per ISO 50001-standarden. Fra og med oktober 2017 må de verifisere en målbar økning i energieffektivitet for første gang, ellers vil sertifikatet ikke bli gitt.

ISO 50000-standardserien setter økte krav til energistyringssystemer. For å oppfylle dem må bedriftene utvikle et egnet målekonsept hvor nøkkeltallene kan defineres på en intuitiv og proaktiv måte. Sammen holder vi energistyringssystemet oppdatert og tar det neste skrittet til effektivitet med deg.

Dette er våre emner:

 • Nye standarder for energistyring
 • Lengre revisjonstider, dypere granskning
 • WAGO støtter deg med å implementere standardene
 • Teknologi, akkurat slik du trenger det

Nye standarder for energistyring

Mange store selskaper i Tyskland har blitt sertifisert til ISO 50001-standarden. Denne standarden krever etablering av en systematisk energistyring. ISO 50003 går nå et skritt videre og krever kontinuerlig, systematisk økning i energieffektivitet. Dette krever at revisoren kontrollerer og bekrefter den etterfølgende forbedringen under sertifiseringsrevisjonen. Med ISO 50003 får nye standarder i ISO 50000-serien virkning: ISO 50006 foreskriver kravene til energirelaterte ytelsesmålinger ved hjelp av energistartbasis (EnB) og energiprestasjonsindikatorer (EnPl). I sin tur refererer ISO 50015 til målingen og verifiseringen av energirelatert ytelse av organisasjoner. ISO 50000-familien:

 • ISO 50001: Etablering av en systematisk energistyring
 • ISO 50003: Sertifiseringsinstruksjoner for revisorer
 • ISO 50006: Utvikling av energiytelsesindikatorer
 • ISO 50015: Systematisk måling

Lengre revisjonstider, dypere granskning

Inntil nå har faktorer inkludert økonomisk sektor, antall ansatte eller kompleksiteten til et selskaps energistyring, som er avledet fra total energiforbruk, relative andeler av energikilder og andre faktorer, blitt brukt som grunnlag for å bestemme revisjonstidene påkrevd for sertifisering til ISO 50001. Disse faktorene gir opphav til en basistid på to revisjonsdager for første sertifisering av industrielle selskaper og en og en halv dag for ikke-industrielle energistyringssystemer.

ISO 50003 utelater denne divisjonen. Denne standarden legger mer vekt på selskapsspesifikke forhold som påvirker energiytelsen, som for eksempel antall betydelige energiforbrukere som maskiner eller klimakontrollsystemer. Videre vurderes kun personell med en betydelig innflytelse på energiforbruk, i stedet for alle ansatte. Disse faktorene gir til slutt en revisjonstid på minst tre dager for alle selskaper. For deg betyr dette økt tidsforbruk, men samtidig muligheten til å oppdage ekstra potensial gjennom å se nærmere på tekniske detaljer. Dette har endret seg:

 • Nye metoder for beregning av revisjonsvarighet
 • Grunnleggende revisjon økt til tre dager
 • Ekstra kostnader, men også nye muligheter for selskaper

WAGO støtter deg med å implementere standardene

Lovgivningsendringene kan raskt bringe et selskap til sine grenser. Gjennomføring av de nye standardene tar tid og medfører risiko for at sertifisering holdes tilbake på grunn av utilstrekkelige nøkkeltall. WAGO støtter deg i å etablere et tilpasset målekonsept med gode produkter og tjenester, slik at dine energigevinster synliggjøres på en pålitelig måte og du kan gå videre og utnytte alle fordelene. Basert på dine energiforbruk-indikatorer og din energistartbasis utvikler vi de riktige effektivitetsmålene for ditt selskap og sammen med deg, komponerer vi et energistyringssystem som også kan tjene deg i fremtiden. Fordelene med løsningen vår:

 • Åpen og fleksibel
 • Koble enkelt alle nye og eksisterende sensorer til WAGO-I/O-SYSTEMET
 • Integrert visualisering
 • Enkel avledning av effektivitetsmål basert på vår energiovervåking
 • Gjennomsiktig database over energikilder og påvirkningsfaktorer for å oppfylle energivurdering per ISO 50001

Teknologi, akkurat slik du trenger det

Økende juridiske krav krever også komplisert målingsteknologi? På ingen måte! Med vårt energistyringssystem registrerer du alle dine prosessvariabler og energiforbruk med bare ett system. Takket være WAGO-I/O-SYSTEMETS modularitet, kan du samle datainnsamlingen individuelt og utvide den når som helst – akkurat som du trenger det for ditt selskap. Konfigurer datainnsamlingssystemet, lagre og vis de målte dataene. Og hvis du foretrekker det, i den nye WAGO Cloud Data Control også. Programvaren vår i kontrolleren kan sende data direkte til skyen via den standardiserte protokollen MQTT – og med det herdede Linux®-operativsystemet, er beskyttet av eksepsjonell sikkerhet. Dette er en utmerket måte å raskt og enkelt oppdage besparingspotensialet og gjøre ditt energiforbruk gjennomsiktig. Vårt system:

 • Enkelt
 • Tilpasset
 • Utvidbart
 • Også med sky-tilkobling

Emner og løsninger for i dag og i morgen

WAGO Energy Management:

Vi svarer gjerne på dine spørsmål

Mer informasjon:

Anbefalt lesing

Flere løsninger innen Energy Management

WAGO støtter deg med å få mest mulig utbytte av ditt potensial – fra overvåking til identifisering av egnede tiltak.