icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Enhetsgrupper for mer sikkerhet

Som enhetene, blir gasser, damper og støv delt inn i ulike grupper i henhold til deres egenskaper. Denne inndelingen forenkler riktig valg av enheter for ulike gasser, damper og støvtyper.

Inntil standard EN 60079 0:2009 ble innført, var enheter tillatt i farlige soner delt inn i to grupper. Siden det trådte i kraft, har det vært tre: gruppe 1, 2 og 3.

WAGO innen eksplosjonsbeskyttelse

Prinsipper for eksplosjonsbeskyttelse

Oversikt over alt som er verdt å vite om Ex-beskyttelse.

Deling av enhetsgruppene

  • Gruppe I: Enheter for gruver som er utsatt for gruvegass.
  • Gruppe II: Enheter for bruk i områder som er utsatt for gasseksplosjon (ikke gruver)
  • Gruppe III: Enheter for bruk i områder med brennbart støv (ikke gruver)

De elektriske enhetene i gruppe II er også delt inn i gruppe IIA, IIB og IIC, avhengig av typen eksplosjonsfarlig atmosfære. Denne tildelingen påvirker tenningsbeskyttelsestypens trykkfaste innkapsling (Ex d) og egensikker (Ex i).

Enheter for områder med brennbart støv er også oppdelt i følgende grupper avhengig av støvtype:

  • Brannfarlig lo
  • Ikke-ledende støv
  • Ledende støv

Enhetsdeling

GruppeGassMaximum experimental safe gap MESGMinimum ignition current MIC
IIAPropan> 0,9 mm> 0,8
IIBEtylen0,5 … 0,9 mm0,45 … 0,8
IICHydrogen< 0,5 mm< 0,45

Les mer her

Hva skjer under en eksplosjon, hvilke faktorer er viktige, og hvilke beskyttende tiltak finnes? Alt du trenger å vite om ATEX, Ex-soner, antennelsesklasser osv.

WAGO-produkter for eksplosjonsbeskyttelse

Løsninger fra WAGO for eksplosjonsbeskyttelse:

Vi svarer gjerne på dine spørsmål