icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Sikre gnistkilder

Hvis en eksplosjonsfarlig atmosfære ikke kan forhindres i et arbeidsområde, blir sekundær eksplosjonsbeskyttelse aktuelt. Sekundære tiltak inkluderer forebygging av antennekilder i Ex-området.


Men disse er ikke så lett å oppdage. Kun med kunnskap om hva som kan føre til en gnist eller varme kan tiltak gjennomføres for å hindre eksplosjoner. Gnistkildene er oppført i den grunnleggende standarden EN 1127-1 "Eksplosjonsfarlig atmosfære - eksplosjonsbeskyttelse del 1" samt i "Tekniske regler for driftssikkerhet" TRBS 2152, Del 3. Egnede beskyttelsesforanstaltninger for å hindre antennelseskilder er også oppført der.

WAGO innen eksplosjonsbeskyttelse

Prinsipper for eksplosjonsbeskyttelse

Oversikt over alt som er verdt å vite om Ex-beskyttelse.

Gnistkilder og deres årsaker

GnistkildeÅrsak (eksempel)
Varme overflaterOppvarmingsenheter, mekaniske prosesser på grunn av friksjon og avskalling, varmetap (friksjonskobling og bremsing)
LysbuerMekanisk genererte gnister (f.eks. på grunn av friksjon, slag eller bearbeiding), elektriske gnister, elektriske bryterbuer
Flammer og varme gasserFlammer eller deres varme reaksjonsprodukter som varme gasser og glødende materialepartikler kan antenne en eksplosiv atmosfære.
Gnister som dannes mekaniskFriksjons-, slag- eller bearbeidingsprosesser som sliping, verktøy som skiftenøkler, tanger eller verktøy som en stige; arbeid på rustne komponenter med aluminiumverktøy (termittreaksjon)
Elektriske systemerÅpning og lukking av elektriske kretser, utjevningsstrømmer, elektromagnetiske felt, ledende støv
Merk: Beskyttende lavspenning er ikke et tiltak for å beskytte mot eksplosjon, da antennelse også er mulig med mindre enn 50 V!
KatodekorrosjonsbeskyttelseOmvendt strøm til strømkilden, induksjon, kortslutning eller jordingsfeil
Statisk elektrisitetUtladning av statisk elektrisitet
Lynnedslag-
Elektromagnetiske feltFrekvensområder fra 9 x 103 til 3 x 1011 Hz. Disse inkluderer høyfrekvent utstyr som radioutstyr eller høyfrekvente generatorer.
Elektromagnetiske strålingFrekvensområder fra 3 x 1011 til 3 x 1015 Hz og bølgelengder på 1000 til 0,1 μm. Dette inkluderer optisk stråling som sollys, lasere, lynnedslag, elektriske lysbuer.
Ioniserende strålingAntennelse på grunn av energiabsorpsjon, med årsaker som kortbølge-UV-stråler, røntgenstråler eller radioaktive materialer
UltralydAntennelse på grunn av energiabsorpsjon, med årsaker som kortbølge-UV-stråler, røntgenstråler eller radioaktive materialer.
Adiabatisk kompresjons- og strømningsgasserPå grunn av de høye temperaturene som oppstår på grunn av sjokkbølger og i tilfeller av adiabatisk kompresjon, kan en eksplosjonsfarlig atmosfære antennes.
Kjemisk reaksjonPå grunn av kjemiske reaksjoner som forårsaker varmeutvikling (eksoterme reaksjoner), blir materialer oppvarmet og kan forårsake eksplosjon.

Les mer her

Hva skjer under en eksplosjon, hvilke faktorer er viktige, og hvilke beskyttende tiltak finnes? Alt du trenger å vite om ATEX, Ex-soner, antennelsesklasser osv.

WAGOs produkter for eksplosjonsvern

WAGO på jobb

Eksplosjonsbeskyttelsesapplikasjoner

Som en partner og innovasjonsleder bringer WAGO mange interessante prosjekter til virkelighet. Finn ut hva vi muliggjør som kreative, effektive løsninger innen prosessteknikk.

Løsninger fra WAGO for eksplosjonsbeskyttelse:

Vi svarer gjerne på dine spørsmål