Registrer deg og få fordeler
Registrere

Registrer deg for å komme i gang med WAGOs online tjenester. Din komplette kontakt- og bedriftsdataene er nødvendig for godkjenning av ytterligere tjenester fra WAGO.
Velg et sikker tpassord med minst:

 • åtte tegn

 • én stor bokstav

 • ett siffer

Du kan gjøre det nå:
 • View stock
 • Save watch lists permanently
 • Save comparison list permanently
Du kan bruke dette etter autorisasjon
 • View individual purchase prices
 • Order online
 • Track orders
 • Access WAGO contacts
 • Manage your master data
Kundestøtte
 • +47 22 30 94 50