Emner
Fritakssertifikat

kundenservice_freistellungsbescheinigung_2_2000x2000.jpg

Skattetrekkplikt for konstruksjonstjenester per § 48 ff EStG, fra 1. januar 2002

Lovgivning gitt for å dempe ulovlig sysselsetting, fremgår i avsnitt 48 til 48 d, paragraf 1 i EStG, pålegger alle selskaper som tilbyr entreprenørtjenester å sende inn et fritakssertifikat fra det ansvarlige skattekontoret for sine kunder, ettersom alle tjenester ellers blir utsatt for en flat sats på 15% skattetrekk.

På grunnlag av fritaksertifkatet er alle tjenester utført av WAGO GmbH & Co KG fritatt fra dette skattetrekket på 15%. Vi vil informere deg umiddelbart om dette fritaksertifkatet tilbakekalles av skattekontoret i Minden.

Til tross for dette er vi av den oppfatning at de tjenestene vi leverer er, fra et skattemessig perspektiv, tilsvarende materialleveranser fra byggemateriale-grossister eller byggmarkeder, og representerer derfor ikke konstruksjonstjenester som definert i den relevante lovgivningen (jfr. brev fra BMF, datert 27. desember 2002, filnummer IV IV A 5 - S 2272 - 1/02, tekstlinje 12), noe som betyr at et pliktig skattetrekk ikke bør eksistere.

For din referanse har vi utarbeidet fritaksertifkatet for nedlasting som en PDF-fil.

Kontakt oss gjerne