Emner
Fritakssertifikat

Skattetrekkplikt for konstruksjonstjenester per § 48 ff EStG, fra 1. januar 2002

Lovgivning gitt for å dempe ulovlig sysselsetting, fremgår i avsnitt 48 til 48 d, paragraf 1 i EStG, pålegger alle selskaper som tilbyr entreprenørtjenester å sende inn et fritakssertifikat fra det ansvarlige skattekontoret for sine kunder, ettersom alle tjenester ellers blir utsatt for en flat sats på 15% skattetrekk.

På grunnlag av fritaksertifkatet er alle tjenester utført av WAGO GmbH & Co KG fritatt fra dette skattetrekket på 15%. Vi vil informere deg umiddelbart om dette fritaksertifkatet tilbakekalles av skattekontoret i Minden.

Til tross for dette er vi av den oppfatning at de tjenestene vi leverer er, fra et skattemessig perspektiv, tilsvarende materialleveranser fra byggemateriale-grossister eller byggmarkeder, og representerer derfor ikke konstruksjonstjenester som definert i den relevante lovgivningen (jfr. brev fra BMF, datert 27. desember 2002, filnummer IV IV A 5 - S 2272 - 1/02, tekstlinje 12), noe som betyr at et pliktig skattetrekk ikke bør eksistere.

For din referanse har vi utarbeidet fritaksertifkatet for nedlasting som en PDF-fil.

kundenservice_freistellungsbescheinigung_2_2000x2000.jpg
Nedlastinger

Sertifikater og godkjenninger

Konstruert, testet, godkjent: WAGOs produkter er sertifisert for bruk i et stort utvalg av bransjer og sektorer over hele verden. Vi har samlet sertifikatene for nedlastning.

kundenservice_zertifikate_zulassungen_gettyimages-533837347_2000x2000.jpg
Nedlastinger

Kataloger

Få oversikt over alt, selv uten en Internett-tilkobling, ved å laste ned katalogene våre slik at du når som helst kan få tilgang til all viktig informasjon.

WAGO6369_23-elektronische-kataloge_2000x1500.jpg

Dette kan også være av interesse for deg

Lær mer om oss

Kundeservice

Støtte for deg

Fra dedikert personell, seminarer og varemesser, til sertifikater og produktinformasjon, til returer: WAGO gir ekspertstøtte – kontakt oss.

kundenservice_gettyimages-556419311_2000x2000_1.jpg
Produkter

Oppdag WAGO-produkter

Innovasjonskraft, mot, utholdenhet og våre ingeniørers oppfinnsomhet har skapt et system som er tilpasningsdyktig. Dette har ført til kontinuerlig forbedring som overhodet ikke er ferdig. WAGO beviser dette gang på gang med sine nye produkter.

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1500_1.jpg