Thema's
Gecertificeerde processen en producten

Hoge kwaliteit als een principe: WAGO werkt voortdurend aan het verhogen van zijn eigen normen en het voldoen aan de eisen van nationale en internationale normen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat kwaliteit op elk gebied cruciaal is voor het bereiken van het hoogste niveau van klanttevredenheid. We kijken niet naar diensten en onze producten geïsoleerd, maar als een eenheid. Succesvol geteste processen helpen ons hierbij.

Wij zijn gecertificeerd volgens:

  • DIN ISO 14001:2004 / 14001:2015
  • DIN EN ISO 50001
  • DIN ISO 9001:2008
  • IRIS
  • AEO
  • Interseroh

DIN ISO 14001

WAGO hecht grote waarde aan een hoge mate van milieumanagement en een zuinige omgang met natuurlijke hulpbronnen en energie. Deze inspanningen werden met het certificaat conform ISO 14001 bevestigd.

Onafhankelijke certificeringsinstanties verklaren dat WAGO voldoet aan de eisen van de norm DIN ISO 14001. Dit toont aan dat wij ons niet alleen ten opzichte van de kwaliteit van onze producten, maar ook ten opzichte van mens en millieu verplicht voelen.

DIN ISO 9001

Op de internationale markt spelen naast de kwaliteit van de producten ook andere factoren een belangrijke rol met het oog op de tevredenheid van onze klanten, bijvoorbeeld een betrouwbare service, een goede communicatie en transparante kosten en afspraken. Om alle bedrijfsprocessen hierop af te stemmen, heeft WAGO het kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 geïmplementeerd en door een onafhankelijke certificeringsinstantie laten bevestigen.

Interseroh-certificaat

Als eerste aanbieder van verkoop- en transportverpakkingen heeft WAGO een verantwoordelijkheid van de producent. Naast het materiaalbesparende ontwerp, geven we ook om de juiste inzameling en milieuvriendelijke recycling van onze verpakkingen. Door deel te nemen aan een duaal systeem, wordt dit proces regelmatig bevestigd met een recyclingcertificaat.

Aanbevelingen om verder te lezen

WAGO staat voor sterke verbindingen en duurzame oplossingen