Op deze pagina:

Individuele Analytics-oplossingen 10 februari 2021
WAGO Analytics

Bij het optimaliseren van een installatie is de grootste uitdaging begrip voor het proces te kweken, te vergroten en de resultaten weer in het proces te implementeren. WAGO Analytics ondersteunt u bij de registratie en de analyse van gegevens en genereert intuïtieve visualisaties over de afhankelijkheden binnen de systemen. De vastgestelde afhankelijkheden en verbanden worden in de processen geïntegreerd en maken zo een optimale benutting van optimaliseringsmogelijkheden mogelijk.

In het kader van een gemeenschappelijk project werkt WAGO in nauw overleg met de klant een individuele oplossing uit om de gegevens voor de desbetreffende toepassing efficiënt te benutten.

Uw voordelen:

  • Identificatie van optimaliseringsmogelijkheden
  • Verhoging van het kwaliteitsniveau
  • Analytics-oplossing op maat
  • Verhoging van de efficiëntie en verlaging van de kosten
  • Verbetering van de stabiliteit van het proces

Nieuwe producten

Analytics-verbinding direct vanuit het PLC-programma

De nieuwe softwaraeoplossing voor controllers van WAGO biedt de mogelijkheid om processen te analyseren, te beoordelen en te optimaliseren zonder de vertrouwde PLC-omgeving hiervoor te moeten verlaten. De gebruiker kan WAGO Application Analytics zonder grote kennis van de IT- en Linux®-omgeving gebruiken: talrijke functionele modules bieden hulp bij de registratie, analyse en evaluatie van gegevens. De functies voor analyse, beoordeling en optimalisatie worden op de achtergrond door performante WAGO Edge Devices uitgevoerd. Voor deze devices is een kant-en-klaar installatiepakket beschikbaar. Alle gegevens blijven hierbij in het lokale netwerk. Een internetverbinding met andere systemen is hierdoor overbodig. Aanvullende gegevensbronnen kunnen comfortabel worden verbonden, bijvoorbeeld via Node-RED.

  • Eenvoudige start voor de analyse van procesgegevens
  • Ondersteuning tijdens iedere fase van een Analytics-project
  • Eenvoudige en snelle visualisatie van gegevens

In zes stappen van registratie
naar rendabel gebruik van gegevens

1

Stap 1

Stap 1: Registratie van ruwe gegevens van de verschillende gegevensbronnen

2

Stap 2

Stap 2: Voorbereiden van de gegevens

3

Stap 3

Stap 3: Permanente registratie van gegevens

4

Stap 4

Stap 4: Verkennende analyse van de gegevens en keuze van de geschikte visualisatie

5

Stap 5

Stap 5: Integratie in het bedrijfsproces

6

Stap 6

Stap 6: Verbanden en optimaliseringsmogelijkheden benutten

WAGO maakt het gebruik rendabel
Uw gegevens

Wij helpen u aan uw Analytics-oplossing op maat.

1. Registratie van ruwe gegevens van de verschillende gegevensbronnen

Bij de eerste stap worden, in overleg met de betrokken domeinexperts, de relevante gegevensbronnen geïdentificeerd. De verschillende interfaces worden onafhankelijk van het desbetreffende protocol uitgelezen. De waarden worden rechtstreeks bij de besturing geregistreerd. Indien nodig worden extra sensoren geïnstalleerd. De Analytics-oplossing wordt in de bestaande besturing geïntegreerd. Daarom worden de gegevens in overleg met het verantwoordelijke automatiseringsbedrijf geregistreerd.

2. Voorbereiden van de gegevens

Bij de tweede stap worden de gegevens gesynchroniseerd. De relevante informatie wordt geëxtraheerd en in een uniform formaat gedecodeerd. Irrelevante gegevens worden uitgesorteerd en verwijderd. Aanvullend worden relevante waarden en karakteristieken permanent berekend. Deze stap is bijzonder belangrijk, omdat een zuivere gegevensbasis de grondslag voor het succes van een Analytics-project vormt.

3. Permanente registratie van gegevens

Bij de derde stap wordt een individuele datalogger in bedrijf gesteld. De verkregen gegevens worden opgeslagen en kunnen voor diepgaande analyses worden gebruikt. Door de permanente registratie van gegevens wordt een grote en veelzeggende hoeveelheid gegevens gegenereerd. Deze kunnen, in samenwerking met de domeinexperts, worden omgezet in proefschema's. Afhankelijk van de usecase kan het ook voldoende om de gegevens gedurende een langere periode te verzamelen.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_1_2000x1125.jpg

4. Verkennende analyse van de gegevens en keuze van de geschikte visualisatie

Als vierde stap volgt de verkennende analyse van gegevens en wordt de geschikte visualisatie gekozen. In offline analyses worden afhankelijkheden en verbanden geëxtraheerd, geïnterpreteerd en gevisualiseerd. Incidentele gebeurtenissen worden aan het licht gebracht. In nauw overleg tussen datawetenschappers en de domeinexperts worden de eerste optimaliseringsmogelijkheden zichtbaar. Hiervoor zijn in de meeste gevallen nog geen complexe algoritmes nodig. Een onderdeel van de verkennende analyse van gegevens is om in offline analyses algoritmes uit "machine learning" en "artificial intelligence" voor verschillende usecases te evalueren. Indien de gewenste toepassing niet kan worden gevisualiseerd met behulp van de bestaande gegevensbasis, worden ofwel nieuwe sensoren geïnstalleerd of worden de proefschema's aangepast.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_2_2000x1125.jpg

5. Integratie in het bedrijfsproces

Tijdens de vijfde stap worden voor de machines en installaties geoptimaliseerde analyses en visualisaties in het bedrijfsproces geïntegreerd. De implementatie in de besturing vindt wederom in overleg met het automatiseringsbedrijf plaats.

6. Verbanden en optimaliseringsmogelijkheden benutten

Bij de zesde stap benut de klant de verbanden en de optimaliseringsmogelijkheden, en profiteert op deze wijze van de voordelen van een individuele Analytics-oplossing. Indien nodig kan de Analytics-oplossing op een later moment voor een volgende toepassing worden uitgebreid.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_3_2000x1125.jpg

Integrale Analytics voor de industrie

van gegevensregistratie tot gegevensanalyse

FAQ's – Analytics

Analytics biedt veelzijdige mogelijkheden. Frequente toepassingen zijn het optimaliseren van waarden, het reduceren van stilstandtijden en het minimaliseren van kwaliteits- en processchommelingen. Dankzij de individuele benaderingswijze stellen wij u in staat optimaliseringsmogelijkheden optimaal te benutten en de efficiëntie van uw processen te verhogen. Met de analyses van gegevens kunnen echter ook nieuwe bedrijfsmodellen worden gerealiseerd.

Samen met u werken wij aan een oplossing om de bestaande gegevensbasis te registreren. Alle relevante protocollen en interfaces kunnen worden uitgelezen. Indien nodig biedt WAGO een uitgebreid portfolio voor het installeren van extra sensoren.

Het registreren en opslaan van gegevens is onderdeel van een Analytics-project. Bij aanvang van het project hoeft daarom nog geen gegevensbasis beschikbaar te zijn. Mocht u reeds over gegevens beschikken, worden deze naar wens in de evaluatie geïntegreerd. Als voor de oplossing van uw probleem een exacte detectie van incidentele gebeurtenissen nodig is, moet over het algemeen worden uitgegaan van langere periodes voor de registratie van gegevens. Het doel is het genereren van een grote hoeveelheid veelzeggende gegevens. Hoe meer gegevens, hoe nauwkeuriger de analyse.

Nee, afhankelijk van de toepassing is ook een lokale oplossing (centrale oplossing) mogelijk.

Wij realiseren individuele dashboards en reportingfuncties waarmee u uw Analytics-applicatie in het oog kunt houden en analyses zelfstandig kunt uitvoeren.

Het aantal beproefde methoden is groot. Afhankelijk van de usecase worden algoritmes uit bewaakt en niet-bewaakt teachen gebruikt. Op dezelfde wijze worden modelgebaseerde methoden gebruikt om de expertise te integreren. Bij enkele toepassingen biedt de visualisatie van livegegevens nu al een meerwaarde.

Het verdient aanbeveling om de focus bij de eerste stap op een deelbereik van uw installatie te richten, en wel op een deelbereik waarin u optimaliseringspotentieel ziet. Nadat u de resultaten succesvol in uw proces heeft geïntegreerd, kan de volgende toepassing geïdentificeerd en bewerkt worden.