Témata 1. září 2020
BACnet: Řízení budovy nezávislé na jednom výrobci

BACnet („Building Automation and Control Networks”) je protokol pro přenos dat určený pro automatizaci a řízení budov. Protokol BACnet zjednodušuje v rámci automatizace budov komunikaci mezi výrobky různých výrobců.

BACnet v kostce:

 • Standardizovaná výměna dat pro automatizaci budov
 • Jednotná komunikace na úrovni řízení, automatizace i technologie
 • Integrace zařízení z různých systémů řízení budovy, např. monitorování výtahů, kontroly přístupu, zásobování elektrickou energií nebo rádiových aplikací

BACnet – stručné vysvětlení

Standard BACnet vyvinulo americké sdružení inženýrů působících v oblasti vytápění, chlazení a klimatizace American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers Inc. (ASHRAE). Standard BACnet byl původně zveřejněn v roce 1995 jako součást amerických norem, od roku 2003 ho ale upravuje i norma ISO 16484-5. Protokol BACnet zajišťuje otevřenou a interoperabilní automatizaci budov. Díky tomu umožňuje realizovat rozšiřování a změny budovy bez závislosti na konkrétním výrobci či systému. Za tuto flexibilitu vděčí používání společných datových bodů a vzájemně sladěných funkcí.

Flexibilní integrace: BACnet v automatizaci budov

V automatizaci budov existuje obrovský počet různých protokolů a v rozsáhlých projektech často probíhá vývoj jednotlivých systémů nezávisle na sobě. Protokol BACnet propojuje různé systémy a produkty. Usnadňuje tak výměnu dat mezi rozličnými zařízeními pracujícími v nadřazeném systému. BACnet podporuje řadu síťových technologií a topologií včetně protokolu IP. Umožňuje tak na úrovni řízení i automatizace integrovat rozmanité systémy pro HVAC a řízení osvětlení a také různé zabezpečovací a požární systémy. Z toho vyplývá nejen vyšší flexibilita, ale také nižší náklady na údržbu a instalaci systémů pro automatizaci a řízení budov. Jako globální komunikační standard je protokol BACnet testován nezávislými laboratořemi a je také průběžně vyvíjen a udržován.

Přednosti protokolu BACnet

 • Nezávislost na konkrétní technologii nebo výrobci

 • Kompatibilní s různými síťovými technologiemi, např. Ethernet, ARCNET LAN, MS/TP nebo PTP

 • Testován nezávislými laboratořemi

 • Nepřetržitě upgradovaný a aktualizovaný standard

Cenově dostupné a připravené na budoucnost: produkty WAGO a standard BACnet

Kombinace systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 a protokolu BACnet nabízí trvale udržitelná a rozšiřitelná řešení pro aplikace v oblasti HVAC pro nerezidenční budovy. WAGO-I/O-SYSTEM 750 je systém navržený pro optimální komunikaci v jakékoli aplikaci. Produkty WAGO pro BACnet zajišťují cenově výhodné a bezpečné řízení a spolehlivé síťové propojení automatizačních komponent.

Sortiment zahrnuje procesorové moduly pro BACnet s rozhraním IP nebo MS/TP a komunikační moduly pro BACnet IP. Ke snadnému konfigurování můžete využít aplikaci WAGO BACnet Configurator. Podporuje všechny moduly ze systému WAGO-I/O-SYSTEM a všechna rozhraní sběrnicových systémů (např. KNX nebo DALI). Procesorové moduly lze programovat podle normy IEC 61131-3. Díky širokému spektru standardních i speciálních modulů se WAGO-I/O-SYSTEM ideálně hodí pro nejrůznější aplikace v automatizaci budov.

Grafické znázornění systému BACnet

Otestované a certifikované

Procesorové moduly WAGO pro BACnet jsou certifikovány nezávislými zkušebními laboratořemi a opatřeny globálně uznávaným logem BTL. Prokázat, že jejich zařízení odpovídají normám upravujícím standard BACnet (ISO 16484-5 / ANSI ASHRAE 135), umožňují výrobcům produktů pro BACnet zkoušky shody provedené akreditovanými zkušebnami.

Tyto laboratorní zkoušky jsou prováděny jednotně v souladu se zkušebním plánem BTL a zkušební normou pro BACnet ISO 16484-6 / ANSI ASHRAE 135.1. Značka BTL je chráněna po celém světě. Logem BTL smějí být v rámci listingového procesu opatřeny pouze produkty úspěšně otestované ve zkušební laboratoři BACnet.

Nové produkty

Dodatečné rozšíření o podporu funkcí BACnet

Rozšíření firmwaru BACnet/pro PFC200 a dotykové panely řady 600

BACnet je jeden z nejpoužívanějších komunikačních protokolů pro automatizaci budov. Společnost WAGO proto teď nabízí rozšíření firmwaru pro svou řadu řídicích systémů PFC200 a dotykové panely řady 600. Rozšíření lze použít k aktivování licence pro BACnet/IP u stávajících zařízení.

Doplněk umožňuje pomocí jediného řídicího systému PFC200 nebo dotykového panelu řady 600 automatizovat velký počet objektů BACnet. S dotykovými panely na bázi systému Linux® a licencemi pro BACnet lze na jediném zařízení implementovat řízení a vizualizaci větších projektů automatizace budov. Zařízení fungují jako řídicí jednotky pro BACnet (BBC) podle standardu BACnet, revize 14. Zařazení na seznam BTL znamená, že splňují typické požadavky vyžadované ve výběrových řízeních. WAGO nabízí dvě různé licence: Jedna podporuje až 256 objektů BACnet, druhá nemá žádná omezení.

Přednosti

 • Používání stávajících produktů s protokolem BACnet/IP
 • Automatizace velkého počtu objektů BACnet
 • Řízení a vizualizace v jediném zařízení – cenově výhodné řešení
 • Možnost škálování díky různým licencím

Produkty pro BACnet značky WAGO

bacnet_750-831_2000x2000.jpg

Procesorový modul pro BACnet/IP (750-831)

Vysoce výkonný a modulární procesorový modul WAGO pro BACnet/IP je vždy správnou volbou pro aplikace v automatizaci budov, ať se jedná o automatizaci místností, systémy řízení osvětlení nebo HVAC. Procesorový modul podporuje profil zařízení BACnet Building Controller (B-BC) se všemi důležitými objekty BACnet a příslušnými bloky pro interoperabilitu (BIBB). Flexibilní připojení k průmyslovým sběrnicím pro automatizaci budov umožňuje velký počet rozhraní, například DALI, KNX, EnOcean nebo LON®. Další předností je slot na karty SD, který nabízí další prostor pro uložení vizualizací, tapet a půdorysných plánů budovy. Na kartu SD je také možné spolehlivě a pohodlně ukládat důležitá data například z protokolu trendu (Trend Log). V nativním režimu procesorový modul automaticky generuje vhodné objekty BACnet pro binární a analogové hardwarové datové body všech připojených I/O modulů. Další zvláštností je integrovaný 2portový switch umožňující začlenění do sběrnicové topologie Ethernet.

Přednosti:

 • Volně programovatelný řídicí modul
 • Profil zařízení: BACnet Building Controller (B-BC)
 • Vysoce modulární úroveň vstupů/výstupů
 • Slot na paměťovou kartu SD
 • Integrovaný 2portový switch
 • Snadné uvedení do provozu pomocí aplikace WAGO BACnet Configurator

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála