Témata
BACnet: Řízení budovy nezávislé na jednom výrobci

BACnet („Building Automation and Control Networks”) je protokol pro přenos dat určený pro automatizaci a řízení budov. Protokol BACnet zjednodušuje v rámci automatizace budov komunikaci mezi výrobky různých výrobců.

BACnet v kostce:

  • Standardizovaná výměna dat pro automatizaci budov
  • Jednotná komunikace na úrovni řízení, automatizace i technologie
  • Integrace zařízení z různých systémů řízení budovy, např. monitorování výtahů, kontroly přístupu, zásobování elektrickou energií nebo rádiových aplikací

BACnet – stručné vysvětlení

Standard BACnet vyvinulo americké sdružení inženýrů působících v oblasti vytápění, chlazení a klimatizace ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers Inc.). Standard BACnet byl původně zveřejněn v roce 1995 jako součást amerických norem, od roku 2003 ho ale upravuje i norma ISO 16484-5. Protokol BACnet zajišťuje otevřenou a interoperabilní automatizaci budov. Díky tomu umožňuje realizovat rozšiřování a změny budovy bez závislosti na konkrétním výrobci či systému. Za tuto flexibilitu vděčí používání společných datových bodů a vzájemně sladěných funkcí.

Flexibilní integrace: BACnet v automatizaci budov

V automatizaci budov existuje obrovský počet různých protokolů a v rozsáhlých projektech často probíhá vývoj jednotlivých systémů nezávisle na sobě. Protokol BACnet propojuje různé systémy a produkty. Usnadňuje tak výměnu dat mezi rozličnými zařízeními pracujícími v nadřazeném systému. BACnet podporuje řadu síťových technologií a topologií včetně protokolu IP. Umožňuje tak na úrovni řízení i automatizace integrovat rozmanité systémy pro HVAC a řízení osvětlení a také různé zabezpečovací a požární systémy. Z toho vyplývá nejen vyšší flexibilita, ale také nižší náklady na údržbu a instalaci systémů pro automatizaci a řízení budov. Jako globální komunikační standard je protokol BACnet testován nezávislými laboratořemi a je také průběžně vyvíjen a udržován.

Přednosti protokolu BACnet

  • Nezávislost na konkrétní technologii nebo výrobci

  • Kompatibilní s různými síťovými technologiemi, např. Ethernet, ARCNET LAN, MS/TP nebo PTP

  • Testován nezávislými laboratořemi

  • Nepřetržitě upgradovaný a aktualizovaný standard

Cenově dostupné a připravené na budoucnost: produkty WAGO a standard BACnet

Kombinace systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 a protokolu BACnet nabízí trvale udržitelná a rozšiřitelná řešení pro aplikace v oblasti HVAC pro nerezidenční budovy. WAGO-I/O-SYSTEM 750 je systém navržený pro optimální komunikaci v jakékoli aplikaci. Produkty WAGO pro BACnet zajišťují cenově výhodné a bezpečné řízení a spolehlivé síťové propojení automatizačních komponent.

Sortiment zahrnuje procesorové moduly pro BACnet s rozhraním IP nebo MS/TP a komunikační moduly pro BACnet IP. Ke snadnému konfigurování můžete využít aplikaci WAGO BACnet Configurator. Podporuje všechny moduly ze systému WAGO-I/O-SYSTEM a všechna rozhraní sběrnicových systémů (např. KNX nebo DALI). Procesorové moduly lze programovat dle normy IEC 61131-3. Díky širokému spektru standardních i speciálních modulů se WAGO-I/O-SYSTEM ideálně hodí pro nejrůznější aplikace v automatizaci budov.

Grafické znázornění systému BACnet

Otestované a certifikované

Procesorové moduly WAGO pro BACnet jsou certifikovány nezávislými zkušebními laboratořemi a opatřeny globálně uznávaným logem BTL. Prokázat, že jejich zařízení odpovídají normám upravujícím standard BACnet (ISO 16484-5 / ANSI ASHRAE 135), umožňují výrobcům produktů pro BACnet zkoušky shody provedené akreditovanými zkušebnami.

Tyto laboratorní zkoušky jsou prováděny jednotně v souladu se zkušebním plánem BTL a zkušební normou pro BACnet ISO 16484-6 / ANSI ASHRAE 135.1. Značka BTL je chráněna po celém světě. Logem BTL smějí být v rámci listingového procesu opatřeny pouze produkty úspěšně otestované ve zkušební laboratoři BACnet.

Produkty pro BACnet značky WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála