Témata
BACnet: Řízení budovy nezávislé na jednom výrobci

BACnet („Building Automation and Control Networks”) je protokol pro přenos dat určený pro automatizaci a řízení budov. Protokol BACnet zjednodušuje v rámci automatizace budov komunikaci mezi výrobky různých výrobců.

BACnet v kostce:

 • Standardizovaná výměna dat pro automatizaci budov
 • Jednotná komunikace na úrovni řízení, automatizace i technologie
 • Integrace zařízení z různých systémů řízení budovy, např. monitorování výtahů, kontroly přístupu, zásobování elektrickou energií nebo rádiových aplikací

BACnet – stručné vysvětlení

Standard BACnet vyvinulo americké sdružení inženýrů působících v oblasti vytápění, chlazení a klimatizace ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers Inc.). Standard BACnet byl původně zveřejněn v roce 1995 jako součást amerických norem, od roku 2003 ho ale upravuje i norma ISO 16484-5. Protokol BACnet zajišťuje otevřenou a interoperabilní automatizaci budov. Díky tomu umožňuje realizovat rozšiřování a změny budovy bez závislosti na konkrétním výrobci či systému. Za tuto flexibilitu vděčí používání společných datových bodů a vzájemně sladěných funkcí.

Flexibilní integrace: BACnet v automatizaci budov

V automatizaci budov existuje obrovský počet různých protokolů a v rozsáhlých projektech často probíhá vývoj jednotlivých systémů nezávisle na sobě. Protokol BACnet propojuje různé systémy a produkty. Usnadňuje tak výměnu dat mezi rozličnými zařízeními pracujícími v nadřazeném systému. BACnet podporuje řadu síťových technologií a topologií včetně protokolu IP. Umožňuje tak na úrovni řízení i automatizace integrovat rozmanité systémy pro HVAC a řízení osvětlení a také různé zabezpečovací a požární systémy. Z toho vyplývá nejen vyšší flexibilita, ale také nižší náklady na údržbu a instalaci systémů pro automatizaci a řízení budov. Jako globální komunikační standard je protokol BACnet testován nezávislými laboratořemi a je také průběžně vyvíjen a udržován.

Přednosti protokolu BACnet

 • Nezávislost na konkrétní technologii nebo výrobci

 • Kompatibilní s různými síťovými technologiemi, např. Ethernet, ARCNET LAN, MS/TP nebo PTP

 • Testován nezávislými laboratořemi

 • Nepřetržitě upgradovaný a aktualizovaný standard

Cenově dostupné a připravené na budoucnost: produkty WAGO a standard BACnet

Kombinace systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 a protokolu BACnet nabízí trvale udržitelná a rozšiřitelná řešení pro aplikace v oblasti HVAC pro nerezidenční budovy. WAGO-I/O-SYSTEM 750 je systém navržený pro optimální komunikaci v jakékoli aplikaci. Produkty WAGO pro BACnet zajišťují cenově výhodné a bezpečné řízení a spolehlivé síťové propojení automatizačních komponent.

Sortiment zahrnuje procesorové moduly pro BACnet s rozhraním IP nebo MS/TP a komunikační moduly pro BACnet IP. Ke snadnému konfigurování můžete využít aplikaci WAGO BACnet Configurator. Podporuje všechny moduly ze systému WAGO-I/O-SYSTEM a všechna rozhraní sběrnicových systémů (např. KNX nebo DALI). Procesorové moduly lze programovat dle normy IEC 61131-3. Díky širokému spektru standardních i speciálních modulů se WAGO-I/O-SYSTEM ideálně hodí pro nejrůznější aplikace v automatizaci budov.

Grafické znázornění systému BACnet

Otestované a certifikované

Procesorové moduly WAGO pro BACnet jsou certifikovány nezávislými zkušebními laboratořemi a opatřeny globálně uznávaným logem BTL. Prokázat, že jejich zařízení odpovídají normám upravujícím standard BACnet (ISO 16484-5 / ANSI ASHRAE 135), umožňují výrobcům produktů pro BACnet zkoušky shody provedené akreditovanými zkušebnami.

Tyto laboratorní zkoušky jsou prováděny jednotně v souladu se zkušebním plánem BTL a zkušební normou pro BACnet ISO 16484-6 / ANSI ASHRAE 135.1. Značka BTL je chráněna po celém světě. Logem BTL smějí být v rámci listingového procesu opatřeny pouze produkty úspěšně otestované ve zkušební laboratoři BACnet.

Produkty pro BACnet značky WAGO

bacnet_koppler_750-330_2000x1125.jpg

Komunikační modul pro BACnet/IP (750-330)

Komunikační modul pro BACnet/IP – výkonný záznamník dat Komunikační modul pro BACnet/IP nejen zaznamenává vzdálené vstupní a výstupní signály, ale také je překládá a posílá dál. Mimoto podporuje i další funkce protokolu BACnet, jako je časové spínání, záznam trendů a aktivace alarmů.

Komunikační modul je vybavený v souladu s revizí 12 protokolu BACnet a dokáže spravovat až 256 objektů BACnet. Pro snadnou konfiguraci a rychlé uvedení do provozu poskytuje společnost WAGO odpovídající softwarové nástroje.

Přednosti:

 • Záznam a poskytování vstupních/výstupních signálů v sítích BACnet
 • Časové plánování, vytváření trendů a aktivace alarmů
 • Konfigurace pomocí aplikace BACnet Configurator, softwarových nástrojů WAGO a webové správy (WBM)
 • Až 256 objektů BACnet
bacnet_p_ur_0750_0831_000_xx_2000x1125.jpg

Procesorový modul pro BACnet/IP (750-831)

Vysoce výkonný a modulární procesorový modul WAGO pro BACnet/IP je vždy správnou volbou pro aplikace v automatizaci budov, ať se jedná o automatizaci místností, systémy řízení osvětlení nebo HVAC. Procesorový modul podporuje profil zařízení BACnet Building Controller (B-BC) se všemi důležitými objekty BACnet a příslušnými bloky pro interoperabilitu (BIBB). Flexibilní připojení k průmyslovým sběrnicím pro automatizaci budov umožňuje velký počet rozhraní, například DALI, KNX, EnOcean nebo LON®. Další předností je slot na karty SD, který nabízí další prostor pro uložení vizualizací, tapet a půdorysných plánů budovy. Na kartu SD je také možné spolehlivě a pohodlně ukládat důležitá data například z protokolu trendu (Trend Log). V nativním režimu procesorový modul automaticky generuje vhodné objekty BACnet pro binární a analogové hardwarové datové body všech připojených I/O modulů. Další zvláštností je integrovaný 2portový switch umožňující začlenění do sběrnicové topologie Ethernet.

Přednosti:

 • Volně programovatelný řídicí modul
 • Profil zařízení: BACnet Building Controller (B-BC)
 • Vysoce modulární úroveň vstupů/výstupů
 • Slot na paměťovou kartu SD
 • Integrovaný 2portový switch
 • Snadné uvedení do provozu pomocí aplikace WAGO BACnet Configurator
bacnet_750_829_2000x1125.jpg

Procesorový modul pro BACnet MS/TP (750-829)

Kromě protokolu BACnet/IP definuje standard také komunikaci BACnet prostřednictvím 2vodičového propojení (BACnet MS/TP). BACnet MS/TP se často používá v projektech s aplikacemi HVAC. Z toho důvodu jsme stávající portfolio rozšířili o procesorový modul 750-829. Nabízí stejné funkce BACnet jako procesorový modul 750-831, které ale kombinuje s rozhraním BACnet MS/TP. V kombinaci s I/O moduly řady 750 snadno integrujete standardní vstupní/výstupní signály (DI, DO, AI, AO) do stávajících sítí BACnet MS/TP a začlenit můžete i technologie jako DALI, KNX, EnOcean nebo LON®. Procesorový modul se programuje obvyklým způsobem a umožňuje snadno simulovat komplexní regulátory.

Přednosti:

 • Volně programovatelný řídicí modul
 • Profil zařízení: BACnet Building Controller (B-BC)
 • Vysoce modulární úroveň vstupů/výstupů
 • Integrovaný webový server přístupný prostřednictvím servisního rozhraní (Ethernet)
 • Snadné uvedení do provozu pomocí aplikace WAGO BACnet Configurator
bacnet_systemgrafik_konfigurator_2000x1125.jpg

BACnet Configurator

WAGO BACnet Configurator jako samostatná aplikace pro uvádění projektů BACnet do provozu, jejich konfiguraci a správu. Aplikace vám umožní snadno zprovoznit procesorové moduly v heterogenní síti BACnet. V konfiguračním rozhraní můžete například vytvořit logickou strukturu sítě, adresovat procesorové moduly nebo konfigurovat klient a server.

Prohlížeč hodnot dále umožňuje rychle zjišťovat vlastnosti jednotlivých objektů BACnet a nabízí rozhraní pro změnu aktuálních hodnot. Aplikace dovoluje konfigurovat i řídicí moduly jiných výrobců, z nichž lze také vytvořit obraz (snapshot).

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála