Na této stránce:
MM-2527_GettyImages-1165770318_bearb4_gespiegelt_2000x1125.jpg

MODULÁRNÍ AUTOMATIZACE

Modulární automatizace si rychle vydobyla dominantní postavení. Se systémy sestávajícími z různých samostatných modulů je provoz skutečně flexibilnější a rychlejší než s dřívějšími systémy navrhovanými z jednotlivých součástí.

Module Type Package (MTP) –
cesta k modulárnímu systému

Výzvy, kterým čelí adaptabilní výroba

Chování zákazníků se výrazně proměnilo. Zatímco dřív byla výroba produktů na zakázku podle individuálních požadavků kupujícího záležitostí luxusu, dnes je očekávanou samozřejmostí. A důsledky pro výrobu? Musí držet krok, tak aby bylo možné ziskově vyrábět neustále se zmenšující výrobní série. Nezbytností jsou nové výrobní struktury a také nový přístup ke strojírenství a výrobě systémů.

Koncepce DIMA (Decentralized Intelligence for Modular Applications), kterou společnost WAGO zavedla v roce 2014, dala impulz ke vzniku doporučení NAMUR NE 148, následovaného normou VDI/VDE/NAMUR 2658. Ta tvoří základ balíčku MTP (Module Type Package), který umožňuje moderní návrh výroby.

Řešení MTP

Balíček Module Type Package (MTP) obsahuje funkční popis vlastností procesních modulů, a to bez ohledu na konkrétního výrobce nebo technologii. Autonomní moduly, které mohou pocházet od různých výrobců, lze s minimem úsilí snadno znovu používat a spojovat je do komplexních a ucelených systémů. Funkce integrované v modulech snižují počet vzájemných závislostí a zajišťují prakticky nerušenou interakci.

Přednosti

  • Snadná integrace a vyměnitelnost systémových modulů

  • Větší flexibilita a vyšší rychlost díky opětovně použitelným standardizovaným modulům

  • Popisování modulů jediným kliknutím

Co je balíček MTP a co všechno dokáže?

Balíček MTP obsahuje tyto informace:

  • Popis datových objektů
  • Popis ovládací obrazovky
  • V budoucnu: popis služeb atd.

Tento soubor s popisem mohou načítat a zpracovávat systémy vyšší úrovně, například vizualizační systémy nebo systémy řízení procesů, které dále označujeme jako „vrstva automatizace procesů“ (Process Orchestration Layer, POL). Co do původního záměru a funkčnosti lze balíčky MTP připodobnit k ovladači tiskárny. I ovladač tiskárny má za cíl propojit různé systémy – v tomto případě tiskárnu – s centrálním počítačem bez ohledu na konkrétního výrobce. Stačí ji připojit a zapnout – a můžete začít tisknout. V automatizaci továren a zpracovatelské techniky se tento přístup označuje výrazem „plug and produce“.

» Používání balíčků MTP předchází chybám, standardizuje datová rozhraní pro komunikaci s moduly a šetří obrovské množství času při uvádění do provozu. «

Sören Mirbach, produktový manažer ve společnosti WAGO

Která odvětví mohou balíčky MTP využívat?

Zpracovatelský průmysl

V chemickém a farmaceutickém průmyslu otevírá modulární řešení výrobních technologií cestu k rychlým obměnám výrobních systémů. Umožňuje tak přizpůsobovat kapacitu převažujícím prodejním podmínkám a rychleji uvádět na trh nové produkty.

Námořní průmysl a offshore instalace

Dnešní lodě jsou stále větší a větší – a vznikají během stále kratší doby. Moderní obři pro námořní přepravu kontejnerů a zaoceánské výletní lodě spoléhají na čím dál tím komplexnější technologie. Balíčky MTP umožňují bezproblémově a rychle propojovat stroje a komponenty systému a odbourávají nutnost časově náročného řešení komunikace mezi různými rozhraními používanými v lodní automatizaci.

Výrobní průmysl

Výrobní průmysl čelí novým požadavkům a výzvám: Je nezbytné snižovat náklady a zároveň zvyšovat výkon a flexibilitu a implementovat koncepci Průmyslu 4.0. WAGO vám bude při přechodu na inteligentní výrobu kompetentním partnerem, který vám ve všech oblastech výroby pomůže inovativními řešeními a spolehlivými produkty.

Pro koho jsou balíčky MTP zajímavé?

Provozovatelé systémů

Zjistěte, jak můžete zvýšit adaptabilitu svých systémů a rychleji tak reagovat na požadavky trhu.

Vývojáři modulů

Vývoj modulů jediným kliknutím: Využijte předností vyplývajících z balíčků MTP.

Produkty

Dotykové panely a displeje

Dotykové (HMI) panely WAGO vylepšují ovladatelnost strojů či systémů a zároveň nabízejí špičkový design a pokročilou techniku.

buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Procesorový modul PFC200

Vyvíjejte, řiďte a vizualizujte své projekty ještě snadněji a pohodlněji s řídicím systémem PFC200 díky vývojovému prostředí e!COCKPIT (CODESYS 3) a operačnímu systému Linux®.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Spolehlivost i v extrémních podmínkách: Procesorový modul PFC200 XTR

Procesorový modul PFC200 XTR pro použití v extrémních okolních podmínkách a v prostředí s nebezpečím výbuchu: Projektování, řízení a vizualizace i na místech, kde ostatní procesorové moduly házejí ručník do ringu.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Programování a konfigurace ve vývojové aplikaci WAGO e!COCKPIT

Automatizační aplikace WAGO e!COCKPIT zajišťuje rychlejší uvedení strojů a systémů do provozu a zároveň zkracuje dobu vývoje automatizačních projektů.

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Knihovna MTP; licence pro jednoho uživatele; online aktivace (2759-208/211-1000)

Modulární systémy jsou ve výrobním a procesním inženýrství stále častějším jevem. Proměnlivá množství a vysoce specializované produkty vyžadují efektivní výrobu v malém počtu kusů. Modulární systémy se používají i v dalších průmyslových odvětvích (například v lodním stavitelství), v nichž je klíčem k úspěchu snadná integrace do systémů vyšší úrovně.

e!COCKPIT MTP; licence pro jednoho uživatele; online aktivace (2759-120/1121-1000)

Doplněk e!COCKPIT MTP rozšiřuje rozsah funkcí aplikace e!COCKPIT a umožňuje vytvářet balíčky Module Type Package (MTP) s popisem automatizačního modulu v souladu s normou VDI/VDE/NAMUR 2658, společně přijatou organizacemi Namur, ZVEI a VDMA.

Další informace

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála