Energy Data Management

1. září 2020
Nastavování parametrů místo náročného programování

Systém WAGO Energy Data Management sestává ze softwaru kombinovaného s modulárním řídicím systémem. Slouží k záznamu naměřených údajů z různých médií a parametrů pro monitorování energie a jejich zpracování za účelem dalších analýz, archivace a vytváření reportů. Software automaticky detekuje různé signály z připojených elektroměrů a senzorů, které pak prostřednictvím snadného nastavení parametrů zpřístupňuje dalším nástrojům pro analyzování energie.

Náš modulární systém – váš základ pro úsporu peněz

 • K uvedení do provozu stačí několik snadných kroků
 • Otevřená rozhraní – rozsáhlé možnosti propojení s dalšími systémy
 • Monitorování energetických dat – zobrazení energetických dat a implementace opatření na úsporu energie, bez ohledu na umístění a používaný software. Včetně webové vizualizace na bázi standardu HTML5
 • Integrované propojení s cloudem – OpenVPN, IPsec a integrovaný firewall chrání přenosový kanál i data ukládaná do cloudu
 • Výstrahy při překročení mezních hodnot – upozorňování na překročení prahových hodnot e-mailem

WAGO Energy Data Management

Nový produkt

Jak zviditelnit efektivitu

WAGO Energy Data Management – snadný, flexibilní, bezpečný

WAGO Energy Data Management nabízí víc než jen sběr, ukládání a vizualizaci dat. Na základě transparentních dat a výpočtu klíčových energetických ukazatelů umožňuje přesně posuzovat efektivitu a úspěšně implementovat energetický management podle normy ISO 50001. K jeho využívání nepotřebujete znalosti IT – stačí jednoduchá parametrizace.

Naše řešení nabízí uživatelům maximální flexibilitu, bezpečnost a pohodlí – od rozsáhlé palety možností připojení různých elektroměrů a systémů, přes webovou vizualizaci na bázi standardu HTML5 nezávislou na konkrétním místě a používaném softwaru až po alarmy v případě překročení nebo nedosažení prahových hodnot a integrované propojení s cloudem. K přehlednému a pochopitelnému znázornění vylepšené efektivity můžete bez ohledu na konkrétní používaná zařízení volitelně využít moderní přehledové obrazovky.

Výhody pro vás:

 • Jednoduchá parametrizace místo složitého programování

 • Vyhodnocování efektivity díky výpočtu klíčových energetických ukazatelů

 • Maximální bezpečnost a konektivita

Dosáhnout efektivity je opravdu snadné!

S řešením WAGO Energy Data Management můžete rychle začít zaznamenávat a vizualizovat naměřené údaje z různých médií, ovlivňující veličiny a klíčové ukazatele, které z nich vypočtete.

Výhody pro vás:

 • K uvedení do provozu stačí několik snadných kroků
 • Nepotřebujete programátorské zkušenosti
 • Pro téměř každý obor

EDM – tutoriály

EDM – tutoriály

Stačí pět kroků

Vaše cesta k úsporám

1. Výběr potřebných

2. Stažení aplikace WAGO Energy Data Management a její přenos do aplikačního procesorového modulu

3. Instalace hardwaru

4. Nastavení parametrů managementu energetických dat

5. Přímé připojení přes Modbus TCP/UDP; odeslání souborů CSV přes FTP nebo FTPS; odeslání dat do cloudu

MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

Komponenty pro měření elektrické energie

 • Měřicí transformátory proudu pro připojení elektroinstalací s různými hodnotami jmenovitého proudu
 • Komponenty pro snadné dovybavení stávajících systémů
 • Odbočky pro měření napětí
 • Kombinované sondy proudu a napětí pro 2vodičové průchozí svorky
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Uživatelsky přívětivá softwarová aplikace

 • Snadné přiřazení měřených dat k senzorům
 • Komfortní záznam dat, který vyhoví vašim požadavkům
 • Transparentní kontrola funkčnosti pomocí vizualizace naměřených údajů
 • Automatická detekce hardwarových upgradů
Dataplotter2DE.jpg
1
2
3
4
5

Snadná konfigurace a uvádění do provozu

 • Automatická detekce připojených I/O modulů
 • Transparentní a jasně strukturované konfigurační obrazovky
 • Nepotřebujete programátorské zkušenosti
MM-14508 website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

Výpočet klíčových energetických ukazatelů

Flexibilní výpočet klíčových energetických ukazatelů pomocí základních aritmetických operací, max./min. hodnot, zaokrouhlování, průměrování a trigonometrických a exponenciálních funkcí

 • Možnost vyhodnocování energetické účinnosti podle normy ISO 50001
 • Alarmy při překročení stanovených mezních hodnot
 • Přehledné zobrazení vypočtených hodnot, včetně jejich průběhu v čase, na přehledových obrazovkách

Záznam a vizualizace dat

 • Cyklický záznam dat až z 80 kanálů
 • Pohodlný výběr datových bodů pomocí výběrového prvku (data picker)
 • Snadný export přehledu zaznamenávaných kanálů ve formátu CSV pro dokumentaci měřicích bodů
 • Flexibilní nastavování intervalů ukládání
 • Vizualizace nakonfigurovaných datových bodů v podobě spojnicových nebo sloupcových grafů prostřednictvím souřadnicového zapisovače
EDM_Datalogger_2000x1125.jpg
Produkty

PFC200

Základní platformu pro aplikaci Energy Data Management tvoří řídicí systém PFC200.

pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

Doporučujeme přečíst

Další řešení v oblasti energetického managementu

WAGO vám pomůže vytěžit z vašeho potenciálu maximum – od monitorování až po identifikaci vhodných opatření.

Optimalizace procesů prostřednictvím cloudu

Stále víc společností využívá cloud computing k vizualizaci a archivaci energetických a procesních dat nebo umělou cloudovou inteligenci k vývoji nových efektivních strategií provozu a údržby na základě shromážděných dat. Při tom je vždy nutné věnovat pozornost kybernetické bezpečnosti.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Energetický management podle normy ISO 50001

V říjnu 2017 nabyly účinnosti nové požadavky řady norem ISO 50000, která se zabývá systémy energetického managementu. Podniky musejí přesněji dokumentovat, jak vylepšují energetickou efektivitu. Poradíme vám, jak splnit příslušné požadavky, a zároveň vám poskytneme řešení, s nimiž toho dosáhnete.

Mohlo by vás také zajímat

Pokrok se společností WAGO

Automatizační technologie a propojovací techniku WAGO najdete nejen v oblasti energetického managementu. Poznejte další témata, na kterých pracujeme.

Lighting Management

Inteligentní řízení osvětlení

WAGO nabízí systém řízení osvětlení, který kombinuje předem definovaný hardware s uživatelsky přívětivým softwarem a usnadňuje návrh nových osvětlovacích systémů i jejich uvádění do provozu.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg