Témata 1. září 2020
Snadná automatizace se standardem LonWorks®

LonWorks® je otevřený a interoperabilní systém pro automatizaci budov. Vyznačuje se flexibilní topologií a funkcemi pro nejrůznější systémy.

LonWorks® v kostce

 • Otevřený systém pro automatizaci budov
 • Flexibilní topologie a funkce pro nejrůznější systémy
 • Standardizovaná komunikace
 • Snadné uvedení do provozu pomocí nástrojů pro správu sítě na bázi LNS
 • Rozmanitá přenosová média, například kroucená dvoulinka, elektrická síť, optická kabeláž nebo IP.

Základní vysvětlení standardu LON®

Zkratka LON® (Local Operating Network) označuje standardizovanou průmyslovou sběrnici primárně používanou v automatizaci budov. Jako otevřená technologie dle ISO/IEC 14908 je standard LonWorks® k dispozici všem účastníkům trhu. Rozlišuje senzory, akční členy a regulátory. Data jsou vyměňována na základě událostí. V důsledku vysoké složitosti se standard LonWorks® hodí pro řadu aplikací v automatizaci budov (např. řízení přístupu, systém HVAC, požární signalizaci nebo řízení osvětlení a výtahů).

LonWorks® v automatizaci budov

LonWorks® je decentralizovaný automatizační systém, v jehož rámci zařízení (stanice) komunikují po sběrnici pomocí protokolu LonTalk®. Komunikační protokol lze implementovat do libovolné hardwarové struktury. Protože se jedná o otevřený standard, dokážou navzájem komunikovat produkty pro LonWorks® od různých výrobců.

Jednotlivé stanice mají vlastní inteligenci a dokážou téměř nezávisle na sobě zpracovávat různé programy. Příslušné informace ale zároveň poskytují i zařízením z jiných oblastí. Výsledkem je flexibilní a komplexní systém s řadou funkcí pro téměř libovolné způsoby síťového propojení různé složitosti. Využívá se zejména v automatizaci budov. V integrovaném systému řeší všechny úkoly interoperabilní zařízení. Nedochází tak k přerušování komunikace v důsledku rozdílných technologií.

Přednosti modulu LON®:

 • Konfigurovatelné síťové rozhraní kompatibilní s protokolem LonMark® (249 síťových proměnných) pro flexibilní aplikace

 • Kompaktní pouzdro s šířkou modulu pouze 12 mm zaručuje prostorově nenáročnou instalaci

 • Libovolné programování a různá rozhraní ze systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 nabízejí vynikající aplikační flexibilitu
 • Úspora času díky snadnému konfigurování a optimalizovanému vývojovému procesu

WAGO a LonWorks®

Modul WAGO LON® zajišťuje rychlé a snadné připojení k procesorovým a I/O modulům řady 750 prostřednictvím sítě LonWorks®. Volně definovatelné síťové rozhraní dokáže spravovat až 249 proměnných. Modul WAGO LON® 753-648 umožňuje nezávisle připojovat zařízení pro LonWorks® z technologie k systému WAGO-I/O-SYSTEM 750. Maximální flexibilitu zajišťuje řada rozhraní pro podporované protokoly (např. BACnet IP, KNX IP, DALI nebo SMI). Z kompaktního pouzdra I/O modulu o šířce pouze 12 mm navíc vyplývá mimořádná prostorová nenáročnost.

Grafické znázornění systému LonWorks®

Produkty pro LonWorks® značky WAGO

lonworks_p_ur_0753_0648_000_xx_2000x2000.jpg

I/O modul LON® (753-648)

I/O modul WAGO LON® zajišťuje rychlé a snadné připojení k procesorovým a I/O modulům řady 750 prostřednictvím sítě LonWorks®. Volně definovatelné síťové rozhraní dokáže spravovat až 249 proměnných.

Modul WAGO LON® 753-648 umožňuje nezávisle připojovat zařízení pro LonWorks® z technologie k systému WAGO-I/O-SYSTEM 750. Maximální flexibilitu zajišťuje řada rozhraní pro podporované protokoly (např. BACnet IP, KNX IP, DALI nebo SMI). Možné je i variabilní kombinování různých zařízení pro LonWorks® s 32bitovými procesorovými moduly a dalšími komponentami řady 750. Z kompaktního pouzdra modulu o šířce pouze 12 mm navíc vyplývá mimořádná prostorová nenáročnost. Volně definovatelné síťové rozhraní dokáže spravovat až 249 proměnných. Výsledkem je ještě větší flexibilita a efektivita.

Přednosti:

 • Konfigurovatelné síťové rozhraní kompatibilní s protokolem LonMark® (249 síťových proměnných) pro flexibilní aplikace
 • Kompaktní pouzdro s šířkou modulu pouze 12 mm zaručuje prostorově nenáročnou instalaci
 • Libovolné programování a různá rozhraní ze systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 nabízejí vynikající aplikační flexibilitu
 • Úspora času díky snadnému konfigurování a optimalizovanému vývojovému procesu
lonworks_screen_steuerungskonfigurator_2000x2000.jpg

WAGO LON® Configurator

Nástroj LON® Configurator je součástí programovací a vizualizační aplikace WAGO-I/O-PRO. Zajišťuje rychlé a snadné programování I/O modulů a jejich uvádění do provozu. Konfigurátor se spouští přímo z vývojového prostředí procesorového modulu. Umožňuje definovat rozhraní mezi I/O modulem WAGO LON® FTT 753-648 a sítí LonWorks®. V projektu WAGO-I/O-PRO automaticky vytváří programové bloky dle IEC 61131-3 pro obsluhu a reprezentaci sítě LonWorks®. Nástroj LON® Configurator také generuje soubor XIF (External Interface File), který zaručuje bezproblémovou integraci síťového rozhraní do libovolného nástroje pro správu sítě LonWorks®.

Přednosti:

 • Jednoduché a bezproblémové workflow pro vývojový proces i uvádění do provozu
 • Vysoká variabilita při definování rozhraní LonWorks® – volně programovatelné aplikace
 • Interoperabilita s produkty pro LonWorks® jiných výrobců díky objektům a profilům odpovídajícím standardu LonMark®
 • Stažení nástroje WAGO LON® Configurator: konfigurátor je součástí aplikace WAGO-I/O-PRO
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála