Nowości
Z poziomu obiektu do chmury – Cloud Data Control WAGO

Kompleksowa obsługa: obok sterowników IoT takich jak PFC 100 i PFC 200, WAGO rozszerza swoje cyfrowe portfolio o nowy produkt – Cloud Data Control WAGO. Przedstawia tym samym rozwiązanie, które łączy dwa światy: realny i cyfrowy. Decydującą rolę odgrywa tu z jednej strony rozproszone pozyskiwanie danych i centralne zarządzanie nimi od poziomu obiektu aż do chmury, a z drugiej strony – dostęp do aktualnych danych, niezależnie od lokalizacji.

Korzyści:

  • uniwersalne rozwiązanie do rozmaitych zastosowań, dzięki pulpitowi nawigacyjnemu, indywidualnie dostosowanemu przez użytkownika

  • skalowalna platforma IoT: możliwość rozszerzenia i indywidualizacji dzięki interfejsowi REST-/OPC-UA

  • centralne monitorowanie stanu urządzeń i powiadamianie poprzez system obsługi alarmów

  • bezpieczna komunikacja dzięki szyfrowaniu TLS

  • centralna wizualizacja danych poprzez dostęp do Cloud Data Control, niezależnie od lokalizacji

Kompleksowe rozwiązanie: od obiektu do chmury

Cloud Data Control WAGO monitoruje i zarządza wszystkimi sterownikami PFC WAGO, a także ich aplikacjami i danymi. Portal WWW umieszczony na Microsoft Azure umożliwia użytkownikowi dostęp do chmury. Portal ten pozwala zarządzać projektem, sterownikiem i użytkownikami; umożliwia monitorowanie statusu sterownika, udostępnia funkcje alarmowe oraz powiadomienia przez e-mail. Na pulpicie nawigacyjnym można wygodnie i przejrzyście obsługiwać teksty, tabele, wykresy, wskaźniki i przyciski poleceń. W przypadku rozwiązań specyficznych dla danej aplikacji stosowane są interfejsy REST lub OPC-UA – na przykład do monitorowania zużycia energii, a także do obsługi prewencyjnej.

Niezawodny sprzęt

Połączenie z obiektem następuje poprzez moduły WAGO-I/O-SYSTEM 750 lub 750 XTR, a dane są przesyłane do Cloud Data Control przez sterownik z rodziny PFC. Dzięki rozszerzeniu firmwaru oraz udostępnieniu specjalistycznych bibliotek, możliwe jest tworzenie na PFC 100 i PFC 200 w kilku prostych krokach aplikacji IEC, przekształcających sterownik WAGO w urządzenie IoT. Komunikacja między modułami PFC a Cloud Data Control odbywa się poprzez protokół MQTT i jest szyfrowana. Użytkownik może łatwo dokonać aktualizacji firmwaru w przeglądarce internetowej poprzez Web-Based-Management (WBM). Konfiguracja połączenia z chmurą odbywa się także poprzez WBM. Poza tym w skład zestawu wchodzą biblioteki dla CODESYS 2.3 i e!COCKPIT. W programie IEC można definiować zmienne, które będą przesyłane do chmury. W ten sposób dane wrażliwe nie wydostaną się z przedsiębiorstwa. Sterowniki WAGO PFC 100 i PFC 200 tworzą platformę, która łączy świat realny ze światem cyfrowym. Dysponując tak ogromną różnorodnością interfejsów, WAGO-I/O-SYSTEM stanowi znakomitą podstawę do budowania bramy sieciowej IoT. Sterowniki WAGO są skalowalne, mają modularną budowę, potrafią odebrać każdy sygnał z obiektu, używają wszystkich popularnych protokołów przemysłowych, a nawet umożliwiają podłączenie do chmury elementów wykonawczych i czujników, które same nie posiadają interfejsu strony internetowej.

Skalowalne rozwiązanie dzięki sprawdzonemu partnerowi

Firma M&M jest członkiem grupy firm WAGO, a także naszym partnerem w zakresie całościowych rozwiązań w obszarze oprogramowania przemysłowego. W zakresie chmury i Internetu rzeczy M&M współpracuje ściśle z Microsoft, aplikując odpowiednie rozwiązania, najchętniej na Microsoft Azure. Microsoft Azure ma duże możliwości rozbudowy, jeśli chodzi o moc obliczeniową, zasoby pamięci danych, dostępne transakcje, niezawodność i wysokie standardy bezpieczeństwa. Oferuje szybko rosnącą liczbę usług i narzędzi, dlatego stanowi optymalną podstawę dla realizacji rozwiązań specyficznych dla danej aplikacji u naszych klientów. Dzięki interfejsowi REST-/OPC-UA w Cloud Data Control możliwe jest powiązanie naszej usługi w chmurze ze specyficznymi rozwiązaniami M&M. W ten sposób WAGO i M&M oferują wspólnie kompleksowe rozwiązanie, składające się ze sprzętu, oprogramowania i dalszych usług.

WAGO Cloud Data Control jest, jako wersja beta, dostępny bezpłatnie do końca czerwca 2018.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00

Więcej informacji