Tematy
Wspólnie do celu

W łańcuchu dostaw jest wiele aspektów, związanych ze zrównoważonym zarządzaniem firmą.

Należą do nich między innymi konieczność ustanowienia jednolitych społecznych i ekologicznych standardów i uwzględnienie ich w łańcuchu dostaw, opracowanie działań zapewniających zgodność z obowiązującymi regulacjami, dbanie o uczciwe relacje biznesowe i zapewnienie najwyższej jakości.

To jest dla nas ważne:

  • partnerstwo bazujące na zaufaniu
  • zapobieganie korupcji i procesy zapewnienia zgodności z regulacjami
  • standardy środowiskowe i społeczne

Współpraca z dostawcami

Ponieważ jesteśmy międzynarodową firmą, która stale się rozwija i posiada bardzo szeroką ofertę produktów, nasz łańcuch dostaw jest coraz bardziej złożony. Oparte na zaufaniu relacje z naszymi dostawcami są konieczne, aby zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów środowiskowych i społecznych. Już od wielu lat prowadzimy ankiety dla naszych dostawców i poddajemy ich ocenie w zakresie „Zarządzania środowiskiem“, „Zgodności REACH/RoHS“ oraz „Zarzązania BHP“. W 2016 roku dodaliśmy punkt „Standardy społeczne i etyczne“. Ponadto zobowiązujemy naszych dostawców do przestrzegania branżowego kodeksu etycznego zrzeszenia ZVEI e. V. W ten sposób chcemy podkreślić znaczenie odpowiedzialnego kierowania zakładem w całym łańcuchu dostaw i wspierać wdrażanie tych zasad.

Stosunki handlowe oparte na zaufaniu

W stosunkach z klientami i partnerami handlowymi stawiamy na profesjonalizm oraz osobiste podejście. Również w tym zakresie ramy postępowania wyznacza kodeks etyczny. Spójność i zgodność z przepisami prawa zapewniamy dzięki przeprowadzanym w firmie szkoleniom. Pracujemy również nad procesami zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń oraz programami szkoleń dla pracowników. W 2016 roku dołączyliśmy do inicjatywy „Forum compliance w biznesie“. Pragniemy aktywnie zapobiegać korupcji i kształtować kulturę przedsiębiorstwa. Podstawę stanowią tu zobowiązania wyższej kadry zarządzającej, która wymaga i promuje odpowiednie działania.

Kodeks etyczny WAGO dla dostawców

Odpowiedzialność społeczna to w WAGO bardzo ważny temat – i to nie tylko wewnątrz firmy. Odgrywa on istotną rolę również w stosunkach handlowych, dlatego przekazujemy nasze standardy w całym łańcuchu dostaw.

nachhaltigkeit_verhaltenskodex_lieferanten_gettyimages-545806984_2000x2000.jpg

Zrównoważony rozwój

Ustanawiamy standardy

Ochrona środowiska

Nasza odpowiedzialność

Produkcja, realizacja procesów, zarządzanie – chronimy środowisko we wszystkich obszarach działalności firmy i na wielu płaszczyznach.

wago_nachhaltigkeit_umwelt_begruentes_dach_2000x1500.jpg
Standardy jakościowe

Nasze połączenia są trwałe

Złączki WAGO bez konieczności serwisowania to gwarancja najwyższej jakości. Wymagania, jakie im stawiamy, wykraczają poza przyjęte standardy.

unternehmen_qualitaet_gespraech_meeting_2000x1500.jpg

Poznaj nas bliżej

Fundamenty naszej strategii

Nasza motywacja

Misja i wizja

Jako specjaliści w obszarze elektrotechniki i automatyki jesteśmy świadomi spoczywającego na nas obowiązku zapewnienia – również w przyszłości – stałego przepływu danych i niezawodnych połączeń elektrycznych. Możesz na nas liczyć – każdego dnia!

unternehmen_wago_antrieb_2_gettyimages-688918248_2000x1500.jpg
Nasza postawa

Nasze wartości i kultura pracy

Jako firma rodzinna doskonale rozumiemy, czym jest działanie dla dobra wszystkich – zarówno naszych pracowników, jaki i klientów oraz dostawców. Zasada ta jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze i wpływa na wszystkie obszary naszej działalności.

unternehmen_wago_haltung_gettyimages-466379688_2000x1500.jpg
Firma

Mocne połączenia

Gdy rodziła się globalna sieć, szybko dostrzegliśmy w niej ogromne możliwości. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, zwracamy uwagę na trwałe relacje – zarówno wewnątrz firmy, jak i z naszymi klientami i partnerami.

unternehmen_wago_c1_tagung_2000x1500.jpg
Firma
Cyfryzacja

Cyfryzacja

Przemysł przyszłości niesie ze sobą wiele technicznych nowości i wyzwań – od wykorzystania chmur obliczeniowych po zautomatyzowane procesy produkcji. WAGO towarzyszy swoim klientom w drodze do Przemysłu 4.0.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Cyfryzacja