Tematy
Wspólnie do celu

W łańcuchu dostaw jest wiele aspektów, związanych ze zrównoważonym zarządzaniem firmą.

Należą do nich między innymi konieczność ustanowienia jednolitych społecznych i ekologicznych standardów i uwzględnienie ich w łańcuchu dostaw, opracowanie działań zapewniających zgodność z obowiązującymi regulacjami, dbanie o uczciwe relacje biznesowe i zapewnienie najwyższej jakości.

To jest dla nas ważne:

  • partnerstwo bazujące na zaufaniu
  • zapobieganie korupcji i procesy zapewnienia zgodności z regulacjami
  • standardy środowiskowe i społeczne

Współpraca z dostawcami

Ponieważ jesteśmy międzynarodową firmą, która stale się rozwija i posiada bardzo szeroką ofertę produktów, nasz łańcuch dostaw jest coraz bardziej złożony. Oparte na zaufaniu relacje z naszymi dostawcami są konieczne, aby zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów środowiskowych i społecznych. Już od wielu lat prowadzimy ankiety dla naszych dostawców i poddajemy ich ocenie w zakresie „Zarządzania środowiskiem“, „Zgodności REACH/RoHS“ oraz „Zarzązania BHP“. W 2016 roku dodaliśmy punkt „Standardy społeczne i etyczne“. Ponadto zobowiązujemy naszych dostawców do przestrzegania branżowego kodeksu etycznego zrzeszenia ZVEI e. V. W ten sposób chcemy podkreślić znaczenie odpowiedzialnego kierowania zakładem w całym łańcuchu dostaw i wspierać wdrażanie tych zasad.

Stosunki handlowe oparte na zaufaniu

W stosunkach z klientami i partnerami handlowymi stawiamy na profesjonalizm oraz osobiste podejście. Również w tym zakresie ramy postępowania wyznacza kodeks etyczny. Spójność i zgodność z przepisami prawa zapewniamy dzięki przeprowadzanym w firmie szkoleniom. Pracujemy również nad procesami zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń oraz programami szkoleń dla pracowników. W 2016 roku dołączyliśmy do inicjatywy „Forum compliance w biznesie“. Pragniemy aktywnie zapobiegać korupcji i kształtować kulturę przedsiębiorstwa. Podstawę stanowią tu zobowiązania wyższej kadry zarządzającej, która wymaga i promuje odpowiednie działania.

nachhaltigkeit_verhaltenskodex_lieferanten_gettyimages-545806984_2000x2000.jpg

Kodeks etyczny WAGO dla dostawców

Odpowiedzialność społeczna to w WAGO bardzo ważny temat – i to nie tylko wewnątrz firmy. Odgrywa on istotną rolę również w stosunkach handlowych, dlatego przekazujemy nasze standardy w całym łańcuchu dostaw.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: