Dostęp do WAGO

Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

Zarejestruj się teraz!

Tematy
Z myślą o przyszłych pokoleniach

Ochronę środowiska postrzegamy w WAGO jako coś więcej niż tylko zbiór przepisów, których należy przestrzegać.

Jako wciąż rozwijająca się firma, staramy się angażować w ochronę środowiska wdrażając nowe pomysły, koncepcje i nowe technologie na przestrzeni całego cyklu życia produktu. Wspierają nas w tym nasi pracownicy oraz partnerzy handlowi.

Działania na wielu płaszczyznach:

  • Certyfikowany system zarządzania
  • Ochrona środowiska związana z firmą
  • Ochrona środowiska związana z produktem

Ochrona środowiska związana z firmą

Rozwój firmy prowadzi do coraz większego zużycia materiałów i innych zasobów. Dobrze wiemy, że sukces gospodarczy firmy zależy również od osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska.

Z tego względu jako firma produkcyjna wspieramy inicjatywy, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Przestrzegamy przy tym zawsze jednego przepływu materiałów w całym procesie tworzenia wartości, ponieważ zasoby, projektowanie produktów, produkcja i zużycie materiałów to dla nas jeden proces.

Nasz certyfikowany system zarządzania ochroną środowiska, zgodny z ISO 14001 jest gwarancją, że w każdym obszarze firmy przestrzegamy wymaganych krajowych i międzynarodowych przepisów. Myśl o ochronie środowiska towarzyszy nam we wszystkich procesach realizowanych w firmie. W swoich działaniach na rzecz ochrony środowiska WAGO wykracza poza wymagania normy ISO.

Przykładem tego jest recycling tworzyw sztucznych, ograniczenie zużycia zasobów w zakresie produkcji i opakowań, stosowanie papieru z recycklingu na terenie całej firmy, wprowadzenie stacji dla pojazdów elektrycznych oraz wykorzystanie ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych.

Ochrona środowiska związana z produktem

Ochrona środowiska związana z produktem jest w WAGO istotną częścią polityki zarządzania środowiskiem, która jest oparta na zrównoważonym rozwoju. Przestrzeganie zakazów/ograniczeń w stosowaniu niebezpiecznych substancji, takich jak np. REACH oraz RoHS, ma dla nas kluczowe znaczenie.

RoHS – to skrót od „Restriction of the use of certain hazardous substances“.

Jest to dyrektywa UE, regulująca kwestie zastosowania określonych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Regulacje prawne zostały wprowadzone nie tylko po to, aby zredukować szkodliwe oddziaływanie na człowieka i środowisko, lecz także aby zwiększyć możliwości recyklingu. WAGO śledzi na bieżąco wszelkie zmiany w dyrektywie RoHS i w odpowiednim momencie reaguje na nowe zalecenia. Produkty WAGO, które spełniają wymagania RoHS w zakresie substancji szkodliwych, są opatrzone na opakowaniu znakiem „Zgodność z dyrektywą RoHS“.

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Dnia 01.06.2007 w życie weszło rozporządzenie WE nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH), które od tamtej pory stanowi obowiązującą podstawę prawną dla wszystkich krajów Unii. Dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego rozporządzenie to wymaga klasyfikacji i identyfikacji wszystkich chemikaliów oraz skutków ich działania.

Rozporządzenie REACH nakłada na każdego dostawcę określone obowiązki. Zgodnie z rozporządzeniem wytwarzane przez WAGO produkty muszą być oznaczane jako wyroby. Ponieważ produkty nie podlegają obowiązkowi rejestracji, firma WAGO odgrywa w łańcuchu dostaw zazwyczaj rolę użytkownika. Zgodnie z artykułem 33 REACH WAGO jest więc zobowiązane do przekazywania innym dostawcom informacji o wyrobach. WAGO jest świadome tego obowiązku.

BOMcheck

Europejskie dyrektywy, takie jak REACH lub RoHS, wymagają udostępnienia informacji na temat substancji i preparatów wykorzystywanych w produkcji wyrobów. Informacje te muszą być przekazywane przez producentów i dostawców w całym łańcuchu dostaw. Aby spełnić ten wymóg, WAGO korzysta z bazy danych BOMcheck.

BOMcheck to centralna baza danych, zawierająca informacje na temat substancji i preparatów chemicznych stosowanych w wyrobach. Jest to narzędzie do sprawdzania zgodności tych danych z odpowiednimi wymogami. Zostało ono opracowane, aby ułatwić producentom i dostawcom tworzenie deklaracji o zawartości szkodliwych chemikaliów w wyrobach, do czego są zobowiązani zgodnie z REACH, RoHS i innymi rozporządzeniami, ograniczającymi stosowanie określonych materiałów. Ta internetowa baza danych zwiększa wiarygodność informacji na temat zagadnień z zakresu ochrony środowiska związanej z wyrobem.

Więcej informacji na temat BOMcheck znajdziesz pod linkiem: http://www.bomcheck.net

Mniej znaczy więcej

Zagadnienie recyklingu jest kluczowe przy doborze materiałów stosowanych do pakowania wyrobów. Wszystkie stosowane przez WAGO materiały do pakowania wyrobów mogą zostać poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane w cyklu gospodarczym. Istotny jest dla nas nie tylko aspekt ponownego zagospodarowania użytych materiałów, ale przede wszystkim ochrona zasobów naturalnych. Dlatego nasze kartony są w 80% wykonane z makulatury i oznaczone symbolem Resy. Symbol Resy jest gwarancją przestrzegania rozporządzenia dotyczącego opakowań stosowanych w transporcie. Oznaczenie jest wykonywane częściowo przez perforację. Metoda ta umożliwia opis kartonów WAGO bez użycia kolorów. W ten sposób zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska.

RoHS i REACH w WAGO:
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

WAGO ELWAG Sp. z o.o.

Centrala Spółki

Inne usługi:

Twój koszyk

Dodane do koszyka
Do koszyka Request offer. Kontynuuj zakupy

Are you sure?

Dodaj produkty

Wpisz dokładny numer artykułu (np. 2002-1201) i potwierdź klawiszem „Enter“. Do nawigacji między kolumnami wykorzystaj klawisz „Tab“.
Zamawiana ilość: maks. {0}
szt./opak. (opak. jedn.): szt.
Proszę czekać...

orderlist with csv import

Import your order list file in the following format:
  • CSV files only
  • [article number] separator [set]
  • One item per line

Add from orderlist

Copy your order list to the text box in the following format:
  • [article number] separator [quantity]
  • One item per line
Change Country

You are leaving the currently selected country website and will be logged out. Your user account only applies to one country. Your newly selected country website has other contacts and may have different content and functions.

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.