Instrukcja
Podłączanie czujników i opraw oświetleniowych DALI w 5-żyłowym systemie (230 V + DALI) poprzez Linect

1
Przewód instalacyjny
2
Przewód instalacyjny
3
5-biegunowe gniazdo WINSTA® i obudowa odciążająca przewody
4
Wielowtyk typu T Linect®
5
Konfekcjonowany przewód łączący
6
Rozgałęźnik typu T
7
2-żyłowy przewód przyłączeniowy do czujnika
8

Oprawa oświetleniowa DALI

9

Czujnik DALI

Przewód instalacyjny
Przewód instalacyjny
5-biegunowe gniazdo WINSTA® i obudowa odciążająca przewody
Wielowtyk typu T Linect®
Konfekcjonowany przewód łączący
Rozgałęźnik typu T
2-żyłowy przewód przyłączeniowy do czujnika

Oprawa oświetleniowa DALI

Czujnik DALI

Instrukcja
Podłączanie czujników i opraw oświetleniowych DALI w 5-żyłowym systemie (230 V + DALI) poprzez Linect

Opis

W procesie planowania często nie jest jeszcze jasne, czy zasilanie będzie podłączane w sposób konwencjonalny, czy też poprzez system wielowtyków. Dlatego dla opraw oświetleniowych często proponuje się zastosowanie uniwersalnych interfejsów Linect®. Interfejs Linect® oprawy oświetleniowej może zostać wykonany w wersji konwencjonalnej lub wtykowej. Tutaj prezentujemy wariant wykonania z wielowtykiem typu T Linect®.

Zasilanie sieci oraz magistrali DALI następuje w sposób konwencjonalny poprzez przewód instalacyjny (1+2) montowany przez użytkownika. Zasilanie może zostać doprowadzone poprzez dwa odrębne przewody lub 5-biegunowy przewód instalacyjny. Podłączanie 5-biegunowego gniazda WINSTA® i obudowy odciążającej przewody (3) jest realizowane na obiekcie. Do przedłużania magistrali zasilającej oraz DALI stosuje się wielowtyki typu T Linect ® (4) oraz konfekcjonowane przewody łączące (5). Oprawy oświetlenowe DALI (8) są wyposażone w 5-biegunowe interfejsy DALI Linect®. Wielowtyki typu T Linect ® (4) są montowane zatrzaskowo do opraw oświetleniowych DALI (8). W tym przypadku napięcie jest doprowadzane do czujników DALI (9) poprzez oprzewodowanie DALI. Jeden z końców 2-żyłowego przewodu przyłączeniowego czujnika (7) jest zakończony 5-biegunowym wtykiem, podłączanym do rozgałęźnika typu T (6). Czujnik (9) jest podłączany na obiekcie wolnym końcem przewodu łączącego (7).

Wskazania:

  • O ile to możliwe, należy stosować standardową długość przewodów łączących; dzięki temu zostanie ograniczona liczba ich wariantów na budowie.
  • Dla odrębnego doprowadzania sygnałów DALI i napięcia 230 V (dwa odrębne przewody doprowadzające) mogą zostać wykorzystane komopenenty 1 oraz 2. Obudowa odciążająca przewody jest przeznaczona do podłączenia 2 przewodów doprowadzających (średnica 9 ... 13 mm).

Specyfikacja:

3. 770-505 oraz 770-1105

4. 770-7105

5. 771-9985/007-x01 (x = długość przewodu w metrach)

6. 770-620

7. 771-5001/165-000

8. Oprawa oświetleniowa DALI ze złączką przyłączeniową Linect®

9. Czujnik DALI

Osoba kontaktowa w WAGO

Obsługa Klienta

Pn.-Pt. 8:00-16:00