Instrukcja
Podłączanie napędów żaluzji współpracujących z systemem SMI w systemie 5-żyłowym (230 V + SMI)

1
Konwencjonalny przewód instalacyjny
2
5-biegunowe gniazdo WINSTA® i obudowa odciążająca przewody
3

Rozgałęźniki

4
Przewód przyłączeniowy
5
Konfekcjonowany przewód łączący
6
Napęd żaluzji SMI
Konwencjonalny przewód instalacyjny
5-biegunowe gniazdo WINSTA® i obudowa odciążająca przewody

Rozgałęźniki

Przewód przyłączeniowy
Konfekcjonowany przewód łączący
Napęd żaluzji SMI

Opis

Już niewielka liczba standardowych komponentów systemu WINSTA® umożliwia szybkie i bezbłędne podłączanie napędów żaluzji SMI (6). Zasilanie sieci 230 V oraz 2-biegunowej magistrali SMI jest realizowane z podrozdzielnicy poprzez konwencjonalny przewód instalacyjny (1). Podłączanie 5-biegunowego gniazda WINSTA® i obudowy odciążającej przewody (2) jest realizowane na obiekcie. Do przedłużania magistrali zasilającej sieci oraz sygnałów SMI są stosowane rozgałęźniki (3) oraz konfekcjonowane przewody łączące (5). Napędy SMI (6) są instalowane na obiekcie poprzez wolny koniec przewodów przyłączeniowych (4).

Każdy rozgałęźnik (3) ma trzy przyłącza do podłączania napędów SMI. Jeśli konieczne jest podłączenie więcej niż 3 napędów SMI, wówczas możliwe jest podłączenie po dwa napędy SMI do każdego rozgałęźnika. Trzecie przyłącze rozgałęźnika wykorzystywane jest wówczas do realizacji połączeń przelotowych poprzez konfekcjonowane przewody łączące (5).

Wskazania:

  • O ile to możliwe, należy stosować standardową długość przewodów łączących; dzięki temu zostanie ograniczona liczba ich wariantów na budowie.
  • Dla odrębnego doprowadzania sygnałów DALI i napięcia 230 V (dwa odrębne przewody doprowadzające) mogą zostać wykorzystane 5-biegunowe gniazda WINSTA® (2). Obudowa odciążająca przewody jest przeznaczona do podłączenia 2 przewodów doprowadzających (średnica 9 ... 13 mm).

Specyfikacja

2. 770-285/080-000 oraz 770-505

3. 770-1746/080-000

4. 771-9935/206-x07/080-000 (x = długość w metrach)

5. 771-9935/006-x07/080-000
Osoba kontaktowa w WAGO

Obsługa Klienta

Pn.-Pt. 8:00-16:00