Thema's 22 oktober 2021
Meerwaarde door samenwerking

Een integrale en interdisciplinaire planning van de automatisering is van doorslaggevend belang voor toekomstgerichte gebouwen. Een goede planning kan het plannings- en ontwikkelingsproces versnellen, het aantal wijzigingen tijdens de planning reduceren, de kosten verlagen en de levensduur van het gebouw verlengen. WAGO kan u ondersteunen bij de integrale planning van automatiseringsprojecten.

Bij de planning van een gebouw wordt ook vandaag de dag nog vrij conventioneel te werk gegaan: planners en architecten bekijken over het algemeen alleen de automatiseringssystemen die door hen gepland worden. Vaak wordt dan ook de voorkeur gegeven aan zelfstandige, afgesloten systemen om raakvlakken met derden tijdens de bouwfase doelgericht te vermijden.

Het doel van deze aanpak: systemen snel, veilig én eenvoudig bouwen en de contractueel vastgelegde diensten en werkzaamheden onafhankelijk van anderen uitvoeren. Hierdoor ontstaan tijdens de bouw bijvoorbeeld onafhankelijke besturingssystemen voor zonwering, verlichtingsregeling en voor de klimaatregeling in ruimten. Het probleem: hoewel de systemen vaak zijn uitgerust met communicatietechniek, kunnen deze vanwege een ontbrekende planning van interfaces en verschillende veldbusprotocollen slechts moeizaam of zelfs helemaal geen informatie met elkaar uitwisselen. Hierdoor kan het in enkele gevallen voorkomen dat sensoren dubbel geïnstalleerd worden in gebouwen.

Als het projectdoel van de opdrachtgever bijvoorbeeld is om een kantoorgebouw te bouwen waarin het in de winter warm en in de zomer koel is en waarbij de gebruiker het licht naar wens in en uit kan schakelen of de zonwering onafhankelijk kan bedienen, kan dit projectdoel met een autarke en toepassingsgerelateerde automatisering veilig worden gerealiseerd. Of deze oplossing over de gehele levenscyclus van een gebouw de voordeligste oplossing is, is echter de vraag.

Integrale planning met WAGO:

  • WAGO ondersteunt klanten van begin af aan en bij alle fasen van de levenscyclus van een gebouw om de perfecte oplossing te vinden.
  • Het gebruik van geschikte communicatieprotocollen en veldbussystemen maakt een systematische en doordachte automatisering van alle systemen mogelijk.
  • In de focus staan oplossingen die aan alle eisen van de gebruiker voldoen, een energie-efficiënt gebruik waarborgen en met het oog op toekomstige wijzigingen modulair aangepast kunnen worden.

Een integrale en interdisciplinaire planning van de automatisering betekent niet alleen een forse energiebesparing, maar verbetert ook het prestatievermogen en het welzijn van de gebruikers.

Christopher Thiele, Project Sales Building Technology bij WAGO

Alle gegevens voor alle systemen

De integrale planning is een écht alternatief, aangezien deze manier van plannen de gebruiker tal van voordelen biedt zonder extra investeringen in de systeemtechniek. Dergelijke analyses van de interfaces kunnen echter alleen worden geautomatiseerd als alle voor de analyse benodigde gegevens beschikbaar zijn, en wel voor alle onderdelen van de ruimte- en systeemautomatisering.

Zo kan een onafhankelijke besturing van de zonwering bijvoorbeeld alleen bescherming bieden tegen overmatige opwarming van de ruimten. De beslissing of een ruimte momenteel verwarmd dient te worden en of het gebruik van zonne-energie met het oog op een besparing van energie gewenst is, kan alleen worden genomen als het zonweringsysteem de eisen van de thermische regeling van afzonderlijke ruimten kent. Hiervoor is een integrale analyse van gegevens in de gebouwautomatisering absoluut noodzakelijk.

Door de integrale en interdisciplinaire planning van de automatisering kan niet alleen energie worden bespaard, maar kan ook het prestatievermogen en het welzijn van de gebruikers worden verbeterd. Door de analyse van de aanwezigheidsdetectie van de besturing van de zonwering kan een zonweringsysteem ook zodanig positief worden beïnvloed dat een daglichtregeling voor een gebruiker wordt geactiveerd als deze zich in de ruimte bevindt. In het geval van afwezigheid c.q. niet-aanwezigheid wordt daarentegen een maximale loskoppeling mogelijk gemaakt.

building_themen_integrale-planung_mehrwert-durch-kooperation_2000x1500.jpg

Christopher Thiele, Project Sales Building Technology bij WAGO

Samenwerking op basis van 3D-gegevens en toegekende onderdelen

Actueel wordt ernaar gestreefd om de planning van de gebouwen overeenkomstig het BIM-proces te realiseren. BIM is een methode voor een geoptimaliseerde planning, uitvoering en beheer van gebouwen met behulp van software en op basis van 3D-gegevens. De tool dient als hulpmiddel om een integrale planning mogelijk te maken. Door het gebruik van BIM tijdens de planningscyclus kan zowel de coördinatie van de ruimtelijke situatie als de uitwisseling van planningsresultaten optimaal uitgevoerd worden. Dit biedt een meerwaarde voor de bouwplanning of voor de exploitatie van het gebouw. De zogenoemde digitale tweeling helpt reeds tijdens de planning bij het herkennen van mogelijke problemen tijdens de bouw. De uitwisseling van interfacegegevens en functies van de gebouwautomatisering is met deze tool momenteel echter nog niet mogelijk.

Een automatiseringssysteem voor een gebouw kan echter ook zonder BIM integraal worden gepland. Een complex gebouw bestaat uit tal van losse componenten, die door de gebouwautomatisering als het ware worden gedirigeerd. Dit betekent dat de integrale planning niet via een autarke en systeemgebonden, maar via een gemeenschappelijke en interoperabele automatiseringsplanning van de afzonderlijke disciplines en planners uitgevoerd moet worden. Indien nodig moet in de toekomst ook het gebruik van een systeemintegrator als vast bestanddeel van ieder planningsteam worden besproken. Deze systeemintegrator is verantwoordelijk voor het beheren en beschrijven van de interfaces en de verantwoordelijkheden.

Een automatiseringssysteem voor een gebouw kan ook zonder BIM integraal worden gepland.

Christopher Thiele, Project Sales Building Technology bij WAGO

WAGO als competente partner

De technische voorwaarden voor een integrale planning zijn aanwezig. Door een intelligent en gericht gebruik van geschikte communicatieprotocollen en veldbussystemen behoort een systematische automatisering van alle systemen tot de mogelijkheden. Het zinvolle gebruik van open veldbussystemen en protocollen voor de communicatie op automatiserings- en veldniveau zoals EnOcean, DALI, DMX, MODBUS, BACnet, KNX, LON, M-Bus en SMI kan bij een geoptimaliseerde planning ervoor zorgen dat de componenten van de gebouwautomatisering en van de gebouwtechniek economisch op een integraal gepland automatiseringssysteem aangesloten kunnen worden.

WAGO kan u ondersteunen bij de integrale planning van automatiseringsprojecten voor gebouwen. Een project kan vooral tijdens de eerste planningsfase nog optimaal beïnvloed en gevormd worden. Reeds tijdens deze fase moet de automatisering van gebouwen worden besproken en moeten oplossingsconcepten als basis voor een gedetailleerde planning worden ontwikkeld. WAGO ondersteunt klanten van begin af aan en bij alle fasen van de levenscyclus van een gebouw om de perfecte oplossing te vinden.

Als partner met veel ervaring op het gebied van de gebouwautomatisering helpt WAGO ook bij het formuleren van de juiste vragen en bij het herkennen en benutten van open interfaces in de interdisciplinaire planning. Aan het einde van het project ontstaat op deze wijze een automatiseringsoplossing die in de planning en de kostenraming past en die aan alle eisen voldoet die de gebruiker aan de integrale gebouwautomatisering stelt, een energie-efficiënte werking garandeert en modulair kan worden aangepast aan toekomstige veranderingen en uitdagingen.

Tekst: Christopher Thiele | WAGO

Foto's: Stöhr Fotografie, Getty Images

Dit kan BIM:

  • Optimalisering van procesplanning, kostenberekening en risicoanalyse

  • Berekening van de werkelijke materiaalbehoefte

  • Eenvoudig en efficiënt aanbrengen van wijzigingen

Over de persoon

Christopher Thiele is in het bereik Project Sales Building Technology van WAGO verantwoordelijk voor de regio Noordoost-Duitsland. Hij brengt meer dan tien jaar ervaring op het gebied van de planning voor de technische gebouwuitrusting mee en is een van de experts van WAGO voor de integrale planning.

WAGO in de praktijk

Protocollen uit de gebouwtechniek

WAGO ontwikkelt producten en oplossingen die u helpen om uw taken eenvoudig, snel en veilig uit te kunnen voeren. Wij zijn uw partner die u met knowhow en innovatievermogen ook individueel terzijde staat.

Protocollen in de gebouwautomatisering

Het WAGO I/O-SYSTEM biedt de gebruiker veelzijdige interface-oplossingen voor bussystemen en subsystemen in de gebouwautomatisering.

Of u nu KNX, BACnet®, LON® of Modbus TCP/IP voor de gebouwautomatisering gebruikt – ons systeem biedt u open en flexibele oplossingen. Specifieke oplossingen van fabrikanten behoren vanaf nu tot het verleden. Onze systemen zijn ook bij de communicatie met subsystemen of interfaces uitermate flexibel. Talrijke protocollen worden ondersteund, waaronder:

Ook interessant

WAGO in andere branches

Energietechniek

De energiesector heeft op alle vlakken te maken met grote uitdagingen. Intelligente netwerken en innovatieve oplossingen van WAGO bieden hulp bij het aangaan van deze uitdagingen.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg

Procestechniek

Of het nu gaat om energiemanagement, explosiebeveiliging, proces 4.0 of cyber security: WAGO werkt permanent aan oplossingen voor zowel gebruikers als planners.

brancheneinstiege_prozess_2000x1500.jpg