Ämnen
Intelligent belysningsstyrning från WAGO

WAGO Lighting Management är den raffinerade lösningen för belysningsstyrning i stora utrymmen som produktionsanläggningar och lager. Med hjälp av en kombination av fördefinierad hårdvara och användarvänlig programvara erbjuder WAGO ett belysningssystem som underlättar design och driftsättning av nya belysningssystem, samtidigt som ytterligare driftsfördelar tillhandahålls.

WAGO Lighting Management:

 • Ingen programmering, konfigureras i webmiljö

 •  Enkelt handhavande och idrifttagning 

 • Modernt HTML 5 användargränssnitt 

WAGO Lighting Management

Den intelligenta lösningen för belysningsstyrningar

Nya funktioner tillgängliga

 • Andra generationens PFC200-stöd
 • Mellanväggskontroll
 • Säkerhetskopiering och återställning via filmapp
 • Nytt användargränssnitt för drift och övervakning
 • Applikations- och visualiseringsaktivering via licenser
MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

Funktionsöversikt

Lighting Management från WAGO erbjuder dig följande funktioner:

 • Slå: ström till/från (med/utan Watchdog), spärrreläer, trappfunktion, automatiskt ljus (rörelsedetektor), dimmerstyrning
 • Dimning: Dimning med närvarosensorer eller tryckknappar
 • Belysningsstyrning: Human Centric Lighting (HCL), konstant belysningskontroll, dagsljuskontroll
 • Tidsfunktioner: Veckovis, semester och särskilt byte av program, helgdagar
 • Slavfunktion: Externt virtuellt rum, externt dimningsvärde
 • Nödljusfunktion för både enkelbatteri och centralt batteri
 • Korrekt mätning av energiförbrukning
 • Enkel projektdokumentation

Ha kontroll över ditt system

Modern belysningsstyrning erbjuder mer än bara minskning av energiförbrukning och kostnader, det förenklar ekonomi och resurshushållning och behåller komfort och flexibilitet. WAGO Lighting Management är ett praktiskt beprövat koncept baserat på fördefinierad hårdvara och förkonfigurerad programvara som förenklar både planering, idrifttagning och drift.

Den grundläggande idén: WAGO Lighting Management är baserad på olika belysningskrav i lager och produktionslokaler. Till exempel är en produktionsanläggning uppdelad i zoner där ljuset flexibelt kan anpassas. Varje zon tar emot signaler från sensorer och ställdon för att automatiskt ställa in lämplig ljusintensitet. Genom att använda zoner kan förändringar och ombyggnad genomföras snabbt och enkelt via webbkonfiguration.

Högkvalitativ hårdvara

Systemhårdvaran innehåller WAGOs nya PFC200 controller och DALI-modul från WAGO-I/O-SYSTEM 750. Varje modul kan integrera upp till 64 DALI-armaturer, upp till 16 DALI-sensorer och upp till 16 DALI-sändare i systemet. Eftersom antalet moduler är variabelt kan WAGO Lighting Management användas för små produktionsanläggningar eller stora logistikcentraler. Ytterligare I/O-moduler kan också kopplas till regulatorn, till exempel trefasströmsmätningsmoduler, en modul för GPS-baserad tidssynkronisering eller radiomottagningsmoduler för EnOcean-radiomottagare.

Bästa hårdvaran för ditt belysningssystem

Modern programvara

Enkel konfiguration via ett webbaserat gränssnitt etablerar WAGO Lighting Management som en kraftfull och användarvänlig lösning. Alla inställningar, för idrifttagning och under drift, kan utföras med ett musklick - ingen programmering krävs. Eftersom det grafiska användargränssnittet kan nås av en vanlig webbläsare behöver du inte installera lokala program. Webvisualiseringen, baserad på HTML5, tar bort alla utmaningar med att konfigurera belysningssystemet. Parametervärden lagras på ett sd-kort eller en backupserver via FTP. Värdena kan vidarebefordras till ett överordnat system eller till ett produktionskontrollcenter via MODBUS TCP IP. På ingångsskärmen är standardinställningar ifyllda och driftslägen visas för grundläggande parametrar.

Informationsmaterial nedladdning

Här hittar du följande informationsmaterial och produktöversikt för belysningsstyrning. På begäran får du även WAGO Lighting Mangement ePLAN-data.

 • Viktig information
 • Manual
 • Anbudstexter
 • Kretsdiagram
 • KNX-gränssnitt

Ny produkt

Bekväm och tydlig belysningsstyrning

Nytt intuitivt användargränssnitt för WAGO Lighting Management
När WAGO Lighting Management har installerats och tagits i drift, flyttas fokus till drift och övervakning medan systemet körs. Den nya visualiseringen ger ett strömlinjeformat användargränssnitt för detta fokus. Oavsett om det är på en stationär dator, pekskärm, surfplatta eller smartphone, tillåter HTML5-webbgränssnittet tydlig och bekväm användning av hela belysningssystemet, och kan nås med en vanlig webbläsare. Den responsiva designen garanterar en perfekt visning på alla slutenheter. Visualiseringen av belysningssystemets driftdata håller alltid användare informerade om hela belysningssystemets nuvarande status. Samtidig åtkomst till flera ljusstyrningskontroller är också möjlig via det nya visualiseringsgränssnittet. Förutom språk- och färginställningar kan HMI-enheter, användare, rum och anpassade profiler enkelt skapas och hanteras. Genom dessa funktioner kan du finjustera belysning för att möta otroligt specifika behov.

Dina fördelar:

 • Intuitiv användning
 • Anpassning av användargränssnitt
 • Åtkomst via flera kontroller via Lighting Management-programvaran

MM-14418_Lichtmanagement_ graphic LIM WebVisu_2000x1125_.jpg

Rekommenderad läsning

Ytterligare applikationer för fastighetsautomation och installation

Oavsett om du planerar belysningsinstallationer och automation i kontorsfastigheten, eftermonterar ett uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem eller involverar rumsstyrning, hjälper WAGO dig att genomföra dina krav i fastigheter.

Certifierade fastigheter

Hållbart byggande lönar sig. Flera certifikat ger planeringsstöd, varav ett står för de potentiella energibesparingarna i fastighetsautomation.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Ekonomisk rumsstyrning

Planering, genomförande och fastighetsdrift måste uppvisa både maximal effektivitet och en hög grad av anpassningsbarhet.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

HVAC-teknologi för framtidens system

Värme- och kylapplikationer står för mer än 55% av den totala energiförbrukningen. Energitransitionen leder direkt till pannrummet. Du kan lita på WAGOs lösningar för morgondagens ventilationssystem.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO för yrkeskategorier

Dina krav i fokus

För installatörer och systemintegratörer: Använd vår webbportal för professionella för att direkt få tillgång till relevant information inom byggteknik.