WAGO I/O System 750/753 Artikel nr. 750-1491

2-kanals analog ingång; Resistorbryggor (töjningsmätare)

Artikel nr. 750-1491
2-kanals analog ingång
Vänta ...
Listpris per del*
På begäran
Priser och tillgänglighet efter Logga in
Ditt pris per artikel*
På begäran
FRP (MIN FRP): 1 Bit
Värdet du angav har avrundats.
Inte tillgänglig för order under SPU!
Artikeln är redan tillagd och kommer inte att läggas till igen. Om nödvändigt, justera mängden direkt på artikeln.
Ogiltig inmatning
1
Ingångsmodulen ansluts direkt till två resistorbryggor.
Bryggspänningen Ud och matningsspänning Uref för bryggan digitaliseras med en upplösning på 16 bitar.
De två ingångskanalerna för respektive motståndsbrygga finns som två 16-bitars värden för vidare bearbetning.
Bryggavstämningen kan bestämmas från kvoterna för de två mätvärdena Ud och Uref.
Funktionell galvanisk isolering tillhandahålls mellan båda kanalerna.

Den interna matningsspänningen härleds från systemmatningen. Matning av en separat 24 V fältspänning är inte nödvändig. Spänningen som tillförs via strömknivarna viras igenom till efterkommande I/O-moduler.
Skärmningen är ansluten till DIN-skenan.
Modulläget är parameterinställt via GSD-fil, e!COCKPIT eller WAGO-I/O-CHECK.
Artikel nr. 750-1491
2-kanals analog ingång
Vänta ...
Listpris per del*
På begäran
Priser och tillgänglighet efter Logga in
Ditt pris per artikel*
På begäran
FRP (MIN FRP): 1 Bit
Värdet du angav har avrundats.
Inte tillgänglig för order under SPU!
Artikeln är redan tillagd och kommer inte att läggas till igen. Om nödvändigt, justera mängden direkt på artikeln.
Ogiltig inmatning
1