Instruktioner
Anslutning DALI-sensorer

1
Standardinstallationskabel
2
2-polig WINSTA® hona med dragavlastande kåpa
3
2-poliga T-fördelningskontakter
4
Anslutningskabel
5
DALI-sensor
6
2-ledars sammankopplingskabel
Standardinstallationskabel
2-polig WINSTA® hona med dragavlastande kåpa
2-poliga T-fördelningskontakter
Anslutningskabel
DALI-sensor
2-ledars sammankopplingskabel

Utrymmessparande anslutning i en DALI-ledning

Beskrivning

DALI-sensorer matas huvudsakligen via två-ledars DALI-kabel (DA+ och DA-). I vissa projekt önskas inte "blandad" drift av DALI-belysning och sensorer inom en DALI-ledning. I dessa fall rekommenderas det platsbesparande tvåpoliga MINI-systemet för anslutning av DALI-sensorer. DALI-kabeln med två poler levereras av DALI-master via standardinstallationskabeln (1) från subdistributionskortet. Tvåpolig WINSTA® hona med dragavlastande kåpa (2) är monterad på standardmatningskabeln. Tvåpoliga T-fördelningskontakter (3) används för att integrera DALI-sensorerna (5) i DALI-ledningen. Tvåtråds sammankopplingskablar (6) till genomgående ledning och anslutningskablarna (4) används på T-fördelningskontakterna för anslutning av DALI-sensorer (5). Sensorerna (5) ansluts till den fria änden av anslutningskabeln (4) på arbetsplatsen.

Artikellista:

2. 890-1102 och 890-502

3. 890-1620

4. 891-8982/216-x01

5. DALI-sensor

6. 891-8982/016-x01