Artikeln är redan tillagd och kommer inte att läggas till igen. Om nödvändigt, justera mängden direkt på artikeln.

Ämnen
Kampanj Energimätning

Forskarna talar om global uppvärmning och vad som krävs för att stoppa utvecklingen. Det börjar med att mäta vilken energi vi förbrukar för att kunna effektivisera, byta till miljövänligare teknik. WAGO har lösningen för att mäta elektrisk energi.

Den 1 juli 2014 trädde en ny lag (2014:266) i kraft för stora företag. Lagen är en del i att uppfylla EU:s energieffektiviserings-direktiv från 2012. Energieffektiviserings-arbetet börjar med en energikartläggning.

Beroende på om företaget är litet eller stort gäller olika förutsättningar.

 • Stora företag, >250 anställda, skall minst var 4:e år genomföra energikartläggning av sin verksamhet i syfte att effektivisera sin energiförbrukning. Energimyndigheten har bra instruktioner på sin hemsida hur det ska gå till. www.energimyndigheten.se
 • För mindre företag / verksamheter gäller andra krav. För närvarande kan man av staten få upp till 50% av kostnaden betalt i form av bidrag, upp till 50 000 sek.

Att mäta är att veta

 • Strömtransformatorer mäter ström
 • Spänningsavtappare, mäter spänning
 • Kopplingsplintar, kopplar systemen
 • I/O och sigmnalomvandlare, omvandlar signalerna
 • PLCer, samlar informationen och bearbetar
 • Kommunikation, förmedlar informationen
 • Mjukvara, redovisar informationen för användaren
 • Displayer, visar informationen för använader
 • Tillbehör, vi har mycket "prylar" och stort kunnande...
 • Applikationskunnande, vi har t.ex gjort leveranser till flera stora företag som valt WAGO i konkurrens med starka konkurrenter
 • Tekniskt stöd, vi har en produktspecialist, duktiga tekniker i både Sverige och Tyskland

Komplett sortiment!

WAGO har ett komplett sortiment av produkter, mjukvara, applikationer och system.

WAGO är en av marknadsledarna inom detta område, i världen!