Ämnen
Anslutning för alla märken förbrukningsmätare: M-Bus

M-Bus – en kostnadseffektiviserad fältbuss

M-Bus-systemet, baserat på en master/slavkommunikationsmodell, kan användas som en linje-, stjärn- eller trädtopologi. Mastern driver seriebussen och bearbetar data från M-Bus-slavarna (mätinstrument).

M-Bus i korthet:

  • En enda busskabel ansluter alla mätare till ett centralt system.
  • Valda bussnoder matas direkt via tvåtrådsbussen
  • Enheter från olika tillverkare kan anslutas till ett bussystem, alltså behöver användaren inte vara bunden till en mätartillverkare.

M-Bus enkelt förklarat

M-Bus (mätarbuss) är en kostnadseffektiv fältbuss för att sända energiförbrukningsdata. En WAGO controller med externt gränssnitt kan hantera upp till 250 slavenheter (sensorer för t.ex. energi, temperatur, vatten eller gas flöde).

Användning av M-Bus

M-Bus används för att läsa energiförbrukningsdata från effektmätare, värmemätare, gasmätare, vattenmätare och olika sensorer och manöverdon från olika tillverkare. Som ett effektivt system för mätning av förbrukningsdata används M-Bus ofta inom området för styrsystem.

Dina fördelar med M-Bus Master

  • Direkt (ingen externa gateways/nivåomformare) och kostnadseffektiv anslutning av M-Bus-enheter till I/O-systemet

  • Mycket flexibel genom att kombinera med andra I/O och I/O-systemgränssnitt

  • Användning av flera moduler för större datamängder

M-Bus systemgrafik

M-Bus-produkter från WAGO

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg

M-Bus Master (753-649)

753-649 M-Bus-modulen fungerar som en M-Bus-master, så att M-Bus-slavar kan anslutas direkt till WAGO-I/O-SYSTEM 750. Meter-Bus (M-Bus) är ett fältbussystem som sänder energiförbrukningsdata mätt av M-Bus-slavar (t.ex. värme-, vatten-, el- och gasmätare) samt alla sensorer och manöverdon. M-Bus-mastern kommunicerar med M-Bus-slavarna och bildar gränssnittet mellan M-Bus och bearbetningsprogrammet.

Din kontaktperson på WAGO

Ytterligare serviceerbjudanden: