På den här sidan:
MM-4197_reference report_MSR Glück_Foto_0097_2000x2000.jpg

Kraftverkskontrollers med WAGO Power Plant Control

Kraftverksregulatorer hjälper kraftverk att uppnå nätkompatibel inmatningshantering vid nätanslutningspunkten (GCP).

WAGO Power Plant Control tillåter anläggningsoperatörer och systemintegratörer att uppfylla kraven för dessa styrenheter som är inställda på nätsidan – flexibelt och pålitligt. Lösningen är certifierad enligt VDE-AR-N 4110 och 4120.

Kraftverkskontroller – Fastigheter och grannskap med kraftverk

Detta från vår WAGO Live SPS 2020 förklarar hur WAGO hjälper dig att hantera fastigheter och stadsdelar med kraftverk.

Till de enskilda ämnena:

 • 00:00 Introduction
 • 03:55 Intelligent customer transfer stations
 • 09:24 Power plant controller in use at WAGO
 • 18:03 Charging infrastructure/E-mobility
 • 20:06 Battery storage systems
 • 21:51 Load management using the example of process engineering systems
 • 28:48 Communication with the network operator

Varför behövs certifierade kraftverkskontroller?

Andelen förnybar energi i elnätet ökar och vi vill att denna ökning ska fortsätta – men utan att äventyra nätets stabilitet. Av denna anledning har de tekniska anslutningsreglerna (TCR) för decentraliserade kraftverk skärpts. En central del av detta är en kraftverksstyrenhet, som måste ha ett motsvarande komponentcertifikat. Med WAGO Power Plant Control är det inga problem.

Dina fördelar:

Så här fungerar WAGO-lösningen

Din väg med WAGO till Grid-kompatibel
Anslutning och drift av anläggningen

WAGO låter dig välja din väg till nätkompatibel anläggningsanslutning och drift med en certifierad kraftverkskontroller. Antingen hjälper vi dig att montera de nödvändiga komponenterna, eller så kan du dra nytta av vårt nätverk av systemintegratörer och anlita dem för implementeringstjänsten.

Implementera kraftverksstyrning själv

Vår försäljningsavdelning hjälper dig att välja hårdvara för att implementera nätkompatibel anläggningsanslutning och drift själv. Du kan även få ytterligare stöd, t.ex. med det nödvändiga e!COCKPIT programmeringskunskap, från vår kostnadsfria kundsupport och vårt utbildningsprogram för telekontrollteknik och programmering.

kundenservice_kundenbetreuung_gettyimages-521811101_2000x1125.jpg

Beställ kraftverksstyrning

Om du varken har tid eller kunskap att koppla din anläggning till elnätet korrekt, anlita då en WAGO Solution Provider (WSP) som ett slags all-inclusive-paket. De kommer att tillhandahålla den kompletta lösningen – från upphandling av lämpliga komponenter, till implementering och driftsättning, till dokumentation.

Produkter

Kraftverkskontroll

All information om WAGO Power Plant Control-biblioteket är tillgänglig för nedladdning som en kompakt fil, inklusive 30-dagar gratis.

kundenservice_downloads_gettyimages-78767355_2000x1125.jpg

Telecontroller

Den andra generationens PFC200-kontroller gör det möjligt att kommunicera med både nätoperatören och direktmarknadsföraren, direkt och med säker isolering.

Modulär programvara

Våra öppna automationsplattformar, där föredragna mjukvaruverktyg och programmeringsspråk kan användas, erbjuder flexibilitet och oberoende.

I/O-moduler

Upptäck fördelarna med våra flexibla fjärr-I/O-system. Lämpliga I/O-moduler finns tillgängliga för nästan alla applikationer och miljöförhållanden.

buehne_io-system_2000x2000.jpg

Certifikat för WAGO Power Plant Control

WAGO stöder framgångsrik nätinmatning enligt VDE-AR-N 4110 och 4120. Dr. Ralf Kotte från TÜV NORD överlämnade certifikatet till Andreas Siegert, Smart Grid Key Account Manager, och WAGO-teamet personligen.

MM-12557_EZA-Regler_PPC_WAGO8446_2000x1125.jpg

Certifikatpresentation (från vänster till höger): Stephan Winkelmann, eftermarknadssupport; Martin Paulick, produktchef; Andreas Siegert, Smart Grid Key Account Manager; Dr. Ralf Kotte, chef för elektriska system och nät på TÜV Nord; Carsten Kruse, Applikationsteknik; Julia Skaszik, marknadskoordinator.

FAQ – Frequently Asked Questions

Vad är WAGO Power Plant Control?

"WAGO Power Plant Control" är ett bibliotek med en kontrollalgoritm för aktiv och/eller reaktiv effekt certifierad enligt VDE-AR-N 4110/4120. Den kan användas på andra generationens PFC200 Kontroller. Denna kontroller har två ETHERNET-portar, som kan användas som switchar eller separat över två isolerade nätverk. Detta gör det möjligt att kommunicera direkt från kontrollern med nätoperatören, genom en VPN-tunnel med säker end-to-end-kryptering – till exempel via standardprotokoll som IEC 60870 -104/101 och Modbus® eller rippelkontrollmottagare, etc. Detta möjliggör överföring av bland annat den aktiva effekten, den reaktiva effekten eller effektfaktorn cos phi. Det övergripande systemet tillåter kunder att implementera skräddarsydda kraftverkskontroller.

All information, datablad, manualen, simuleringsmodellen, certifikat och en 30-dagars testversion finns att ladda ner som en kompakt fil.

Ladda ned Ladda ned

Vad är en kraftverkskontroller?

En kraftverkskontroller är en väsentlig komponent i ett kraftverk; mer specifikt är det en komponent i nätanslutningspunkten (GCP) där relevant information utbyts mellan anläggningen och nätoperatören

Vad gör en kraftverkskontroller?

Kraftverkskontrollern bildar gränssnittet mellan anläggningen och kraftleverantören, nätoperatören direktmarknadsföraren, för att till exempel låta styrkraften säljas på börsen. I processen reglerar den börvärdena för aktiv och/eller reaktiv effekt vid nätanslutningspunkten (GCP). Den jämför dessa börvärden med de uppmätta verkliga värdena vid GCP och kommunicerar den beräknade styrvariabeln till genereringssystemen. Med hjälp av kraftverkskontrollern kan nätoperatören styra anläggningens inmatning via specificerade egenskaper på generatorsidan. Ett bra sätt att föreställa sig det är som nätoperatörens "gas- och bromspedaler" för kraftverk, eftersom produktion och förbrukning måste vara i harmoni hela tiden.

Många nätoperatörer kräver också ett gränssnitt mellan den så kallade intelligenta kundstationen med energileverantören. Detta gör att verkliga värden och fel kan övervakas hela tiden på kundstationen. Nätoperatören har kopplingskraft inom sitt behörighetsområde, så den kan återupprätta strömförsörjningen inom några sekunder. Den nätinformation som detta gör tillgänglig hjälper nätförvaltare att uppnå bättre utnyttjande.

Varför behöver en kraftverkskontroller ett komponentcertifikat?

Andelen förnybar energi i elnätet ökar och vi vill att denna ökning ska fortsätta – men utan att äventyra nätets stabilitet. Av denna anledning har de tekniska anslutningsreglerna (TCR) för decentraliserade kraftverk skärpts. En central del av detta är en kraftverkskontrollern, som måste ha motsvarande komponentcertifikat, annars kan den inte tas i drift och anslutas till nätet. Det är dock endast företag certifierade enligt ISO 9001 som kan få detta komponentcertifikat.

Finns det en standard för kraftverkskontroller för alla anläggningar?

Nej, varje anläggning är olika. Ett flexibelt koncept kan dock hjälpa anläggningsplanerare och operatörer och systemintegratörer att spara mycket tid och ansträngning. Därför kan en stor mängd olika projekt realiseras med Linux®-baserade kontrollers och det modulära WAGO I/O-systemet – till exempel från bygg-, energi- och e-mobilitetsindustrin – oavsett den rådande anläggningskonfigurationen. Kontroll-lösningen tillåter också att batterilagringssystem och laster kopplas och styrs direkt. Och andra generationens PFC200 förstår mycket mer än bara de vanligare protokollen på marknaden.

Vilka är VDE-AR-N 4110 tekniska anslutningsreglerna för mellanspänning?

VDE-AR-N 4110 Tekniska anslutningsregler för mellanspänning är användningsregler som utgör den tekniska grunden för nätanslutning och anläggningsdrift på mellanspänningsnivå, till vilken ett stort antal kraftverk matar kraft. De utvecklades tillsammans med VDE FNN, Network Technology/Network Operation Forum, en kommitté inom Association for Electrical, Electronic and Information Technologies (VDE). Deras syfte är att låta nätoperatörerna fortsätta att kunna säkerställa nätstabilitet när andelen förnybar energi växer. För kraftverk som kommer att matas in i mellanspänningsnätet i framtiden kräver de tekniska anslutningsreglerna för mellanspänning ett så kallat komponentcertifikat för den erforderliga kraftverksregulatorn.

Vilka anläggningar gäller VDE-AR-N 4110 tekniska anslutningsregler mellanspänning för?

Sedan den 27 april 2019 gäller de tekniska anslutningsreglerna för mellanspänning för alla anläggningar som tas i drift som genererar 135 kW eller mer effekt i spänningsområdet från 1 till 60 kV.

Detta gäller följande:

 • Kombinerade kraftvärmeverk
 • Biogasanläggningar*
 • Solceller
 • Vindkraftverk
 • Geotermiska kraftverk
 • Vattenkraftverk
 • Förvaringssystem
 • Mixade system

* Som en del av ökad flexibilitet utökas många av dessa anläggningar till att fördubbla till tredubbla generatoreffekten och leveranshastigheten. När sådana anläggningar byggs ut med en total effekt vid nätanslutningspunkten (GCP) på 135 kW eller mer, måste de följa de nya användningsriktlinjerna.

Teknisk support Automation

Mer information