Taal selecteren
process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x2000.jpg

Proces 4.0 – digitaal in de toekomst

Installaties in de procesindustrie worden vaak decennialang gebruikt en daarbij permanent omgebouwd, uitgebreid en gemoderniseerd. Inspanningen om processen efficiënter te maken, zijn bijna net zo oud als de industrie zelf. De digitale transformatie van de economie opent nu volledig nieuwe mogelijkheden om processen voordeliger te maken door middel van talrijke innovatieve benaderingen en technologieën. Men is het er nu over eens dat machines met elkaar moeten communiceren om zo efficiënt mogelijk te werken. Het "Internet of Things" is al lang realiteit - ook al wordt het soms anders geïnterpreteerd en geïmplementeerd. De gegevens worden op verschillende niveaus aangeleverd, verzameld, geëvalueerd en gebruikt. Maar welke concrete voordelen heeft dit voor bedrijven?

Zo profiteert u van de digitale procesindustrie:

 • Standaarden voor meer efficiëntie
 • Aanpasbare productie door modulariteit
 • Beschikbaarheid verhogen, uitvaltijden minimaliseren
 • Onafhankelijk en flexibel door de cloud
 • Procesoptimalisatie in realtime door toegang vanaf ongeacht welke locatie

Proces 4.0

De procesindustrie wordt digitaal

Ontdek hoe bedrijven in de producesindustrie van Big Data kunnen profiteren.

Standaarden voor meer efficiëntie

 • Verhoogde efficiëntie en kostenreductie door standaardisatie: dit gebeurt in de vorm van concepten die functieblokken, interfaces en protocollen voor de automatisering van machines en systemen standaardiseren.
 • Bekende oliemaatschappijen vertrouwen bijvoorbeeld al op gevestigde standaarden bij de programmering. Elke stap van het engineeringsproces wordt hierbij nauwkeurig gedocumenteerd en vastgelegd, zodat dezelfde modules steeds opnieuw kunnen worden gebruikt.
 • Uniforme interfaces tussen verschillende systemen verminderen het foutenpercentage bij engineering en verhogen de beschikbaarheid van de installatie.

Aanpasbare productie door modulariteit

 • Wat betreft seriegrootte 1, fluctuerende verkoopvolumes en regionaal verschuivende afzetmarkten moeten processen universeel, mobiel, schaalbaar, modulair en compatibel zijn.
 • Bij verwerkingsfabrieken voor de olie- en gasproductie, maar ook in de farmaceutische en chemische industrie ligt de focus reeds bij de bouw van installaties op flexibele productie, omdat processen snel en flexibel moeten worden aangepast.


Digitalisering – de industrie van morgen

Communicatie tussen meerdere locaties via de cloud of intelligente automatisering: de digitalisering in de industrie heeft vele facetten, nog meer potentieel en dankzij cyber-security ook tal van uitdagingen.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x2000.jpg

Beschikbaarheid verhogen, uitvaltijden minimaliseren

 • Naast de modulaire installatiebouw kan de procesindustrie ook profiteren van gegevensverwerving en cloudconnectiviteit. Predictive Maintenance, dus predictief onderhoud en reparatie van machines en systemen, wordt pas mogelijk door transparantie van de gegevens. Dit voorkomt hoge kosten die kunnen door het uitvallen van productie-installaties.
 • Efficiëntieanalyses, bijvoorbeeld de evaluatie van relevante meetwaarden zoals vermogen, druk, temperatuur, trillingen en debiet, maken het mogelijk om de noodzaak aan onderhoud in een vroeg stadium te identificeren. Hierdoor kunnen afzonderlijke modules doelgericht worden vervangen of hersteld zonder dat de beschikbaarheid van de installatie beïnvloed wordt.
 • Hiervoor worden de verzamelde machinegegevens in overkoepelende systemen ingelezen en geëvalueerd. De installatie kan vervolgens zowel via lokale analysehulpmiddelen als via de cloud worden gemonitord.

Onafhankelijk en flexibel door de cloud

Ondanks enig scepticisme over de totale gegevenstransparantie groeit het bewustzijn over de voordelen van cloudapplicaties en -oplossingen:

 • Ze zijn onafhankelijk van individuele servers.
 • Cloudproviders garanderen een constante beschikbaarheid, omdat de gegevens op meerdere servers worden opgeslagen.
 • Kosten voor grote opslagvolumes en het onderhoud hiervan vallen hierdoor weg. Hetzelfde geldt voor het inrichten van serverruimtes, want het principe van de cloud is: iedereen betaalt alleen voor wat hij gebruikt.
 • Clouddiensten worden uitsluitend via interfaces, protocollen of browsers via het internet aangeboden en gebruikt, zonder dat er software op lokale computers moet worden geïnstalleerd.
 • In principe is het mogelijk om overal ter wereld toegang te hebben tot procesrelevante gegevens.

Locatieonafhankelijke toegang maakt procesoptimalisatie in realtime mogelijk

 • Doordat alle relevante gegevens vanaf elke locatie beschikbaar zijn, kunnen processen in realtime worden verbeterd en kunnen aanpassingsmaatregelen eenvoudig worden opgevolgd.
 • Bij decentrale dataverwerving worden bijvoorbeeld gegevens van verschillende machines en complete productielijnen, maar ook bouw- en energiegegevens op individuele productielocaties geregistreerd en door een centrale clouddienst verzameld en geëvalueerd.
 • In de cloud worden alle processen aangestuurd en gecoördineerd; actuele en historische gegevens zijn voor alle bedrijfsvestigingen overkoepelend beschikbaar. Hierdoor kunnen de verschillende sites van een bedrijf essentiële kengetallen met elkaar vergelijken en de nodige maatregelen treffen voor optimalisatie.
 • Ook de bedrijfstoestanden en de onderhoudsvereisten van machines en systemen worden automatisch bepaald door een consequente monitoring.
WAGO in de praktijk

Proces 4.0 is geen trend - Proces 4.0 is de toekomst, die WAGO vanaf het allereerste begin mee vorm heeft gegeven en heeft begeleid. Ontdek de sectoren, thema's en oplossingen die belangrijk zijn voor vandaag en morgen.

Dit zou u ook kunnen interesseren

Meer uit het domein van de procestechniek

Of het nu gaat om modulaire procesautomatisering, explosiebeveiliging, cyber-security of proces 4.0 - WAGO biedt oplossingen voor elke uitdaging in de branche.

Explosiebeveiliging

Weten, dat helpt

Mens, milieu en proces: bescherming tegen explosies is een prioriteit en heeft een ervaren partner nodig die u effectief kan adviseren. WAGO is er voor u.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1500.jpg
Modulaire procesautomatisering

DIMA is de toekomst

Modulaire installatieconcepten zijn het antwoord op de voortdurend veranderende marktvereisten. WAGO ondersteunt u bij de ontwikkeling.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Aanbevelingen om verder te lezen

WAGO in andere branches

Automatisering- en contacttechnologie van WAGO is niet alleen vertegenwoordigd in de proces- en productietechniek. Ontdek welke oplossingen WAGO biedt in andere industrieën.

Scheepvaart

Onderweg op het schip van de toekomst

Moderne aandrijftechnologie, koppeling van subsystemen - automatisering en digitalisering zijn standaard op het schip.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energie

Een industrie in transitie

Moderne automatisering- en digitaliseringstechnologieën creëren communicatieve smart grids.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg