Select language

Onderwerp

Cloud connectivity - Centrale infrastructuren van het internet voordelig benutten

De schakel tussen de echte en de digitale wereld

Cloud-oplossingen spelen ook in de industrie een steeds belangrijkere rol. Ze fungeren als een schakel tussen de echte en de digitale wereld, maken efficiënt gebruik van productiegerelateerde gegevens mogelijk en vereenvoudigen de vestigingsoverkoepelende koppeling van globale communicatiestructuren binnen bedrijven. Dat zorgt voor een heleboel nieuwe kansen voor de maakindustrie, met het oog op de vereiste beschikbaarheid van de installatie en de optimalisering van processen.

digitalisierung_grafik_smart-factory_cloud-connectivity_2000x2000.jpg

Logistiek en veiligheid

Via de cloud kunnen de locaties van vrachtwagens of schepen worden gevolgd, om ladingen, routes en data economisch te coördineren. Waardeketens kunnen ook buiten installaties en fabrieken systematisch gecreëerd en efficiënt benut worden. Naast de mogelijkheid om processen systematisch te monitoren, maakt communicatie via de cloud ook de externe besturing mogelijk.

Daarbij is het belangrijk dat de klassieke veiligheidsmechanismen zoals firewalls, beveiliging met een wachtwoord en individuele gebruiksrechten voor een goede beveiliging zorgen tegen onbevoegde toegang. De controllers PFC100 en PFC200 van WAGO coderen gegevens niet alleen met het SSL/TLS 1.2-encryptieprotocol in de controller, maar dragen de gegevens vervolgens ook via een VPN-tunnel op een veilige manier over naar de cloud.

Analyse van gegevens uit de cloud

Dankzij de cloud kunnen technici een overzicht houden over machines en installaties, onafhankelijk van hun locatie, en dankzij een continue monitoring optimale beschikbaarheden waarborgen en uitvaltijden tot een minimum beperken.

Daarbij worden gegevens uit verschillende vestigingen van een bedrijf in de cloud centraal verzameld en geanalyseerd. De toegang tot actuele en oude gegevens wordt hierbij onafhankelijk van de locatie en na de invoer van een wachtwoord verleend. Zo kunnen belangrijke kencijfers, vb. energiegegevens en capaciteit van de machine, worden vergeleken om er beslissende maatregelen voor de optimalisering uit af te leiden.

In de fabriek

De omgang met gevoelige en procesrelevante gegevens vraagt om extra aandacht. Gegevens van kritieke processen, zoals beschrijvingen van concrete procedures en gedetailleerde analyses hiervan, zijn in de productiesystemen beschikbaar en kunnen alleen hier ingekeken worden.

Kom meer te weten

Uw lijst is leeg.

Er zijn helaas geen relevante resultaten voor uw criteria. U kunt uw filtercriteria wijzigen of volledig resetten.

13 november 2018
Thema's

In het centrum: WAGO cloud

The most important foundation for sustainable corporate behavior? Making comprehensive information from all business divisions – including sales, purchasing and production – vital links of the value-added chain. Up-to-date data from your machines, systems and processes is essential for implementing future technological changes – it also puts you one step ahead of the competition. Open automation technology from WAGO provides this information. WAGO Cloud allows access to it worldwide.

18 oktober 2018
Thema's

TSN plus OPC UA als nieuwe standaard voor de industriële sector

Industriële communicatie moet snel, realtime en gestandaardiseerd zijn, zodat bedrijven de uitdagingen van de digitalisering het hoofd kunnen bieden. WAGO maakt daarom gebruik van OPC UA over TSN als communicatiestandaard welke de oplossingen van morgen op alle niveaus en onafhankelijk van de fabrikant mogelijk maakt.

18 oktober 2018
Thema's

IoT-boxen: Automation meets IT

Zoveel staat vast: digitalisering, industrie 4.0 en het Internet of Things zullen op lange termijn wereldwijd de productieprocessen veranderen. In de toekomst zal alles efficiënter, individueler, sneller en goedkoper worden. Tot dan staan veel bedrijven echter voor erg praktische uitdagingen: hoe moet dit alles technisch worden vertaald? Het is duidelijk dat er niet zoiets bestaat als een kant-en-klare oplossing. Iedereen moet zijn processen, machines en installaties individueel geschikt maken voor de digitale ommezwaai. Er is evenwel open automatiseringstechnologie die de basis vormt voor specifieke oplossingen - zoals de IoT-box van WAGO.

17 oktober 2018
Thema's

Virtualisatie van containers met Docker

Docker vereenvoudigt het beschikbaar stellen van software of applicaties met behulp van de virtualisatie van containers.

17 oktober 2018
Thema's

Embedded Linux

Thema's

Vooruitziend en betrokken: ons management

WAGO is een onderneming die voor bijzondere waarden staat.

Digitalisering met WAGO:
Wij geven graag een antwoord op uw vragen.

Market Management Industry Process

Andere serviceaanbiedingen: